ffotogallery

Rhwydwaith

Ni yw’r asiantaeth genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens yng Nghymru

Summer Workshops

Gweithdai’r Haf

Mae’n bleser gennym groesawu’n ôl ein Gweithdai Haf poblogaidd mewn ffotograffiaeth, goleuo stiwdio a dylunio gwe. O fis Gorffennaf i fis Medi, mae gennym raglen eang o gyrsiau cyflwyno fforddiadwy undydd neu ddeuddydd sy’n agored i bob oedolyn (16+, dim angen profiad), a gynhelir yn ein stafelloedd dosbarth yn Chapter, heblaw am Ar Grwydr Ffotograffig a Ffair Hen Gamerau.  Gweler isod am restr lawn o weithdai a gynigir neu lawrlwythwch ein hamserlen.

Am wybodaeth lawn am ein holl Weithdai Haf, cliciwch yma.

helen sear Lua Ribeira

Cymru yn Fenis/Wales in Venice

Mae’n bleser gan Ffotogallery gyhoeddi bod Helen Sear wedi ei dewis i gynrychioli Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 Biennale Fenis rhwng 9 Mai a 22 Tachwedd 2015.

Dyma’r tro cyntaf i Gymru gyflwyno arddangosfa unigol gan artist benywaidd, a bydd y gwaith yn cael ei guradu gan Ffotogallery.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

WYWH 2014 Exhibition Thumbnail

Wish You Were Here 2014

Mae Wish You Were Here yn ôl yr haf yma gyda chyfres eithriadol arall o arddangosfeydd a digwyddiadau gan artistiaid ffotograffig o Gymru ar drothwy gyrfa. Eleni, mae’n bleser gennym gyflwyno sioeau unigol gan Janire Najera, Ryan Moule, Gareth Phillips ac Eleanor Whiteman, yn ogystal â sioe grwˆ p a guradwyd yn arbennig, At Home He’s A Tourist.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth