ffotogallery

Rhwydwaith

Ni yw’r asiantaeth genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens yng Nghymru

Ffotogallery_Exhibitions_Artes Mundi

Artes Mundi 6

24 Hydref, 2014 – 21 Chwefror, 2015

Gan weithio gyda Ffotogallery am y tro cyntaf, mae’n bleser gan Artes Mundi i gyflwyno gwaith gan Ragnar Kjartansson o Wlad yr Ia a Sanja Iveković o Groatia yn Nhŷ Turner. Dangosir gwaith gan artistiaid eraill o’r rhestr fer yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Chapter.

Mwy

Gwybodaeth i ymwelwyr

bedazzled-news-item

Bedazzled – Cymro yn Efrog Newydd

Mae Ffotogallery yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau byw yng Ngheinewydd a Chaerdydd fel rhan o Ŵyl Dylan Thomas 100. Fe’ch gwahoddir i noson yn yr enwog White Horse Tavern. Tynnwch stôl at y bar a gadewch i Dylan Thomas a’i fytis Americanaidd eich dwyn yn ôl i’w Efrog Newydd ef yn y 1950au. Mae’n project gwe sy’n cydredeg â hyn yn ailddychmygu hoff dafarndy Dylan a rhoi cipolwg ar fywyd y bardd yn Efrog Newydd. I fwcio’ch tocyn neu i archwilio byd Dylan Thomas, ymwelwch â www.bedazzledinnewyork.org

Family-Archive-News

Archif y Teulu

Dydd Sadwrn 6/13/20 Medi 2014

11am/12pm/2pm/3pm

£4 am sesiwn awr o hyd, bwcio’n hanfodol

Mewn ymateb i hanes ffotograffig Tom Wood o fywyd yng ngorllewin Iwerddon, glannau Mersi a Chymru, byddwn yn cynnig gweithdai i ddathlu’ch archif deuluol.

Dewch â’ch ffotograffau teuluol i’r oriel i gael eu digideiddio, a chewch eich tywys trwy’r broses o ddylunio, gosod allan a lanlwytho i greu llyfr ffotograffau ar-lein.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â:

02920 708870


turnerhouse@ffotogallery.org