ffotogallery

Rhwydwaith

Ni yw’r asiantaeth genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens yng Nghymru

STEACY-2

And Now it’s Dark

1 Hydref – 28 Tachwedd

Mae And Now It’s Dark yn ystyried ac archwilio’r ffyrdd mae golau’n trawsnewid y tywyllwch. Mae golau’n datguddio ac yn dangos. Gall presenoldeb goleuni ysgogi agoriad llygad, yn llythrennol, i’r peth cuddiedig; neu gall, o’i gyfeirio, dynnu sylw at rywbeth a gafodd ei fethu neu ei esgeuluso. Dyma’r tro cyntaf i waith y tri ffotograffydd yma gael ei arddangos ar y cyd yn y D.U. Cawsant eu hysbrydoli gan fannau tywyll a llefydd wedi iddi nosi – llefydd sy’n cael eu gweddnewid a’u gwefreiddio dan ddylanwad goleuni.

Bu teithiau Jeff Brouws ar hyd a lled ffyrdd America yn allweddol i’w waith o ‘fapio’ tirlun sy’n prysur newid. Llwydda gwaith Brouws i ddal fflachiau lampau cerbydau a goleuadau neon, a’r atyniadau ochr ffordd llachar sy’n mynnu a thynnu sylw. Mae’r cyfan yn cyfuno’n ddarlun anesmwyth o dirlun sy’n cael ei ail-ffurfio a’i ail-ddiffinio’n raddol gan drylediad y byd masnachol.

Prosiect yn deillio o gyfres o deithiau cerdded liw nos – o amrywiol feysydd awyr rhanbarthol i ganolfannau ariannol dinasoedd cyfagos – yw Down These Mean Streets gan y ffotograffydd Will Steacy. Mae’r gwaith yn mynd i’r afael â’r cefnwledydd economaidd, y mannau anghyfannedd a’r cymunedau ‘ymylol’ yr anghofiwyd amdanynt neu a anwybyddir gan brif ffrwd gwleidyddiaeth America.

Er nad yw gogwydd gwleidyddol gwaith Todd Hido mor amlwg, mae ei ffotograffau nos yn llawn o’r tensiynnau seicolegol a’r dramau emosiynol sy’n mudferwi dan wyneb y tirlun maestrefol a ddatblygodd yn America yn sgil y twf economaidd wedi’r Ail Ryfel Byd ac yn ystod y ’50au.

Curadwyr And Now It’s Dark yw Dr Mark Rawlinson, Darlithydd Cyswllt mewn Hanes Celf ym Mhrifysgol Nottingham a Neil Walker (Penaeth Rhaglennu Celf Weledol, Oriel Djanogly); dangoswyd yr arddangosfa am y tro cyntaf yn Oriel Djanogly, Nottingham Lakeside Arts, yn 2014.

Dyddiau Mawrth Te a Chacen / 1 Rhagfyr  / 11.00am – 4.00pm / Am ddim / Galw heibio

 

Sarah Savage_ Berries

Cyrsiau – gwanwyn 2016

Gellwch gofrestru nawr ar gyfer gwanwyn 2016.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Credyd photo: Sarah Savage

Helen-Sear-News-Thumbnail

Cymru yn Fenis/ Wales in Venice 

Dewiswyd yr artist Helen Sear gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynrychioli Cymru yn Fenis yn yr Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 (9 Mai-22 Tachwedd 2015). Curadurwyd ei harddangosfa ‘…the rest is smoke’ gan Ffotogallery a bydd yn cynnwys pum darn newydd o waith â’u gwreiddiau yn nhirwedd leol a chyfarwydd Cymru ac ymateb i gyd-destun ehangach Biennale Fenis.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth…..