ffotogallery

Rhwydwaith

Ni yw’r asiantaeth genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens yng Nghymru

40 001

Digwyddiadau Lansio Garden State

Yn y monograff newydd hwn, bydd yr artist Corinne Silva yn ystyried y modd y mae garddio, fel mapio, yn fodd o ddyrannu tiriogaeth. Rhwng 2010 a 2013, aeth Silva ar gyfres o ymweliadau i diroedd dadleuol Israel. Teithiodd ar hyd dau ar hugain o aneddiadau Israel gan dynnu lluniau o erddi cyhoeddus a phreifat. Mae Silva’n cyflwyno’r daith ffotograffig weledol gyfoethog hon ac yn archwilio statws y gerddi yn y tiroedd meddianedig hyn fel tystiolaeth gorfforol a symbolaidd o wladychiad parhaus.

 

 

 

book cover-2

Llyfr ‘Clear of People’ ar gael i’w rag-archebu nawr!

 

Yn dilyn ei arddangosfa gyda Ffotogallery yn 2014, mae llyfr ffotograffiaeth Michal Iwanowski, Clear of People (a gyhoeddir gan Brave Books), bellach ar gael i’w rag-archebu. Mae’r gwaith yn olrhain taith a wnaed am y tro cyntaf yn 1945 gan dad-cu ac ewythr yr artist – taith feiddgar i ddianc o wersyll carcharorion rhyfel yn Rwsia.

Cliciwch fan i rag-archebu eich copi chi.

 

unnamed_1

Hidden Presence

Mae ail ran Hidden Presence yn dychwelyd i Amgueddfa Cas-gwent, gyda’r ffotograffydd Julian Germain, a fu’n tynnu lluniau yn St Kitts a Chas-gwent, yn edrych ar sut mae patrymau llafur cyfnewidiol yn dal i achosi symudiad byd-eang pobl ac effeithio ar fywyd beunyddiol yma yng Ngyhymru.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.