ffotogallery

Rhwydwaith

Ni yw’r asiantaeth genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens yng Nghymru

Diffusion 2017

Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd Mae dathliad dwyflynyddol Ffotogallery o ffotograffiaeth a chelf gyfoes o safon fyd-eang yn dychwelyd 1-31 Mai gyda mis o arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau ledled y ddinas.

Mae Diffusion 2017 yn ystyried ‘chwyldro’ yn ei gyd-destun ehangaf, gan ymchwilio i adegau o newid cymdeithasol a mudiadau’n ymwneud â rhyddid mynegiant, cyrchu iwtopia, hawliau dynol a hunaniaeth.

Mwy o wybodaeth

Dreamtigers – India/Cymru

Dreamtigers yw project newydd Ffotogallery, lle mae artistiaid a gwneuthurwyr celf proffesiynol o India a Chymru yn cydweithio ar greu a chyflwyno gwaith newydd sy’n adlewyrchu sut y mae creadigrwydd, technoleg ac ymdeimlad o’r newydd o hunaniaeth genedlaethol yn llunio bywydau cenedlaethau i ddod mewn cymdeithas fyd-eang.

Mae Dreamtigers yn dod â ni a Sefydliad Nazar/Gŵyl Ffoto Delhi ynghyd, gan greu cyfleoedd cyfatebol i artistiaid a gweithwyr creadigol proffesiynol o India a Chymru i deithio i wledydd ei gilydd a gweithio yno.

Mwy o wybodaeth

Mike Perry – Land/Sea (Tir/Môr)

Land/Sea (Tir/Môr) is a major solo exhibition by Wales-based artist Mike Perry, presented by Ffotogallery. Perry’s work engages with significant and pressing environmental issues and the fragility of the planet’s ecosystems.

Bringing together key works from his Wet Deserts, Môr Plastig and Ffynnonofi series, Land/Sea (Tir/Môr) examines the negative impact of monocultural land use and how consumerism interacts with the erosive power of nature. Opening at Ffotogallery in October 2017, the exhibition travels to Mostyn and Aberystwyth Arts Centre in 2018.

Find out more