ffotogallery

Rhwydwaith

Ni yw’r asiantaeth genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens yng Nghymru

Family-Archive-News

Archif y Teulu

Dydd Sadwrn 6/13/20 Medi 2014

11am/12pm/2pm/3pm

£4 am sesiwn awr o hyd, bwcio’n hanfodol

Mewn ymateb i hanes ffotograffig Tom Wood o fywyd yng ngorllewin Iwerddon, glannau Mersi a Chymru, byddwn yn cynnig gweithdai i ddathlu’ch archif deuluol.

Dewch â’ch ffotograffau teuluol i’r oriel i gael eu digideiddio, a chewch eich tywys trwy’r broses o ddylunio, gosod allan a lanlwytho i greu llyfr ffotograffau ar-lein.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â:

02920 708870


turnerhouse@ffotogallery.org

 

Jon Roberts, Documentary Photography, Spring 2014

Cyrsiau – hydref 2014

Gellwch gofrestru nawr ar gyfer hydref 2014.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Summer Workshops

Gweithdai’r Haf

Mae’n bleser gennym groesawu’n ôl ein Gweithdai Haf poblogaidd mewn ffotograffiaeth, goleuo stiwdio a dylunio gwe. O fis Gorffennaf i fis Medi, mae gennym raglen eang o gyrsiau cyflwyno fforddiadwy undydd neu ddeuddydd sy’n agored i bob oedolyn (16+, dim angen profiad), a gynhelir yn ein stafelloedd dosbarth yn Chapter, heblaw am Ar Grwydr Ffotograffig a Ffair Hen Gamerau.  Gweler isod am restr lawn o weithdai a gynigir neu lawrlwythwch ein hamserlen.

Am wybodaeth lawn am ein holl Weithdai Haf, cliciwch yma.