ffotogallery

Rhwydwaith

Ni yw’r asiantaeth genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens yng Nghymru

Man With Movie Camera 001

Paul Reas – “Day Dreaming About The Good Times?”

22 Mawrth – 10 Mai 2014

Paul Reas yw un o ffotograffwyr pwysicaf ton newydd dogfennaeth liw canol y 1980au. Mae ei waith yn rhychwantu deng mlynedd ar hugain, o Brydain Thatcher tan ddirwasgiad heddiw, gan gwmpasu themâu dosbarth, treuliant, gwaith a hamdden, a hon yw ei arddangosfa adolygol fawr gyntaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

hidden presence

Presenoldeb Cudd

Bydd Presenoldeb Cudd yn archwilio bywyd anghyffredin Nathaniel Wells, bonheddwr Cymreig o’r 18fed/ 19eg ganrif o dras cymysg, mab i fasnachwr cyfoethog a pherchennog planhigfa o Gaerdydd a chaethferch. Bydd y project yn archwilio hanes ei blasdy gwledig, Tŷ Piercefield, Cas-gwent, y berthynas rhwng porthladdoedd de Cymru a’r Caribî, ac yn edrych ar amryw o faterion yn gysylltiedig â threftadaeth ddiwylliannol, hunaniaeth, dinasyddiaeth ac ystyr bod yn Gymro/Gymraes heddiw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Johanne Morgan, Introduction to Photography 2, Summer 2013

Cyrsiau – Haf 2014

Gellwch gofrestru nawr ar gyfer Haf 2014.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth