ffotogallery

Rhwydwaith

Ni yw’r asiantaeth genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens yng Nghymru

DB_DIG_00212

in solution

Mae arddangosfa David Barnes, in solution , yn crisialu rhai agweddau neilltuol a hynod ar fywyd de Cymru. Mae’r comisiwn newydd hwn gan Ffotogallery, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn adlewyrchu gwaith Barnes dros y pedair blynedd diwethaf. Fel parhad o’i ddiddordeb hir-dymor ym mywyd a hanes y rhanbarth, mae in solution yn archwilio’r grymoedd a all ffurfio hunaniaeth gymdeithasol a newid diwylliannol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

img_1922

Adopted Welsh

20 Hydref – 19 Tachwedd

11 High Street, Cardiff, CF10 1AW

Wrth ei ddatblygu fel rhan o gyfnod artist preswyl yn Ffotogallery yn 2015 o fewn y rhaglen Argoelion Ewropeaidd, trodd Jana Romanova at y cyhoedd am syniadau, gan alw ar bobl ledled Cymru â’r cwestiwn “Pe bawn i’n troi’n Gymraes, sut beth fyddai fy nyfodol i yma?”

Cyflwynir yr arddangosfa mewn canolfan newydd dros-dro yng nghanol y ddinas, ac mae Ffotogallery yn falch o ymuno â Chaerdydd Gyfoes yn eu trydeddd gŵyl ddinesig, â’r thema “Cyfathrebu”.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

7. Arturas Valiauga_Mr. Brian Forster_Tasting Day_Entrance to the Hall_Tredegar House_2014 copy

Arturas Valiauga | IN TRUST: Ail-fframio straeon Cymru

23 Medi – 30 Hydref 2016

The Orangery, Tredegar House, Newport

Ym mis Gorffennaf 2014, aeth y ffotograffydd o Lithwania, Arturas Valiauga, i ymweld â phedwar o adeiladau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn rhan o gyfnod preswyl ‘European Prospects’ gyda Ffotogallery. Yng Ngerddi DyffrynTŷ TredegarPlas Newydd a Chastell Penrhyn, gwelodd agweddau preifat a chyhoeddus ar y lleoedd hanesyddol hyn – a’r gymuned o ddynion a menywod sy’n gofalu am y safleoedd heddiw.

Agor yr Arddangosfa / Dydd Iau 6 Hydref, 9:30-11:00