ffotogallery

Rhwydwaith

Ni yw’r asiantaeth genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens yng Nghymru

Aikaterini Kofinaki ©

Cyrsiau – hydref 2015

Gellwch gofrestru nawr ar gyfer hydref 2015.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Credyd photo: Aikaterini Kofinaki

Helen-Sear-News-Thumbnail

Cymru yn Fenis/ Wales in Venice 

Dewiswyd yr artist Helen Sear gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynrychioli Cymru yn Fenis yn yr Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 (9 Mai-22 Tachwedd 2015). Curadurwyd ei harddangosfa ‘…the rest is smoke’ gan Ffotogallery a bydd yn cynnwys pum darn newydd o waith â’u gwreiddiau yn nhirwedd leol a chyfarwydd Cymru ac ymateb i gyd-destun ehangach Biennale Fenis.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth…..

Image by Marrissa Mount

Gweithdai’r Haf

Mae’n bleser gennym groesawu’n ôl ein Gweithdai Haf poblogaidd mewn ffotograffiaeth, goleuo stiwdio a dylunio gwe. O fis Gorffennaf i fis Medi, mae gennym raglen eang o gyrsiau cyflwyno fforddiadwy undydd neu ddeuddydd sy’n agored i bob oedolyn (16+, dim angen profiad), a gynhelir yn ein stafelloedd dosbarth yn Chapter, heblaw am Ar Grwydr Ffotograffig.  Gweler isod am restr lawn o weithdai a gynigir neu lawrlwythwch ein hamserlen.

Am wybodaeth lawn am ein holl Weithdai Haf, cliciwch yma.

 

Credyd photo: Marissa Mount