ffotogallery

Rhwydwaith

Ni yw’r asiantaeth genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens yng Nghymru

Mike Perry – Llyfrau braslunio

Cymrwch gip ar lyfrau braslunio Mike er mwyn cael golwg ar esblygiad ei syniadau o’r darluniau cychwynnol a’r gwaith ymchwil i’r gwaith celfyddydol gorffenedig.

Mwy o wybodaeth

Cyrsiau – Gwanwyn 2018

Gellwch gofrestru nawr ar gyfer Gwanwyn 2018.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Llun: Lynsey Richards

Mike Perry – Land/Sea (Tir/Môr)

28 Hyd – 9 Rha

Mae Tir/Môr yn arddangosfa unigol o bwys gan yr artist o Gymru, Mike Perry, a gyflwynir gan Ffotogallery. Mae gwaith Perry yn ymwneud â materion amgylcheddol arwyddocaol ac argyfyngus ac â breuder ecosystemau’r blaned.

Gan ddwyn ynghyd weithiau allweddol o’i gyfresi Wet Deserts, Môr Plastig a Ffynnonofi, mae Tir/Môr yn archwilio effeithiau negyddol tir monoddiwylliant a sut y mae prynwriaeth yn rhyngweithio â grym erydol natur. Ar ôl agor yn Ffotogallery ym mis Hydref 2017, bydd yr arddangosfa yn teithio i Oriel Mostyn ac i Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, yn 2018.

Mwy o wybodaeth