ffotogallery

Rhwydwaith

Ni yw’r asiantaeth genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens yng Nghymru

Kurt Tong – The Queen, The Chairman and I

Mae The Queen, the Chairman and I yn nodi ugain mlynedd ers i Hong Kong ddychwelyd i sofraniaeth Tsieina, o reolaeth Prydain, ac yn gipolwg diddorol ar hanes cyfun Tsieina a’r DG, a ddarlunnir trwy gyfrwng hanes teuluol y ffotograffydd Kurt Tong.

Mwy o wybodaeth

Dreamtigers – India/Cymru

Dreamtigers yw project newydd Ffotogallery, lle mae artistiaid a gwneuthurwyr celf proffesiynol o India a Chymru yn cydweithio ar greu a chyflwyno gwaith newydd sy’n adlewyrchu sut y mae creadigrwydd, technoleg ac ymdeimlad o’r newydd o hunaniaeth genedlaethol yn llunio bywydau cenedlaethau i ddod mewn cymdeithas fyd-eang.

Mae Dreamtigers yn dod â ni a Sefydliad Nazar/Gŵyl Ffoto Delhi ynghyd, gan greu cyfleoedd cyfatebol i artistiaid a gweithwyr creadigol proffesiynol o India a Chymru i deithio i wledydd ei gilydd a gweithio yno.

Mwy o wybodaeth

Mike Perry – Land/Sea (Tir/Môr)

21 Hyd – 9 Rha

Mae Tir/Môr yn arddangosfa unigol o bwys gan yr artist o Gymru, Mike Perry, a gyflwynir gan Ffotogallery. Mae gwaith Perry yn ymwneud â materion amgylcheddol arwyddocaol ac argyfyngus ac â breuder ecosystemau’r blaned.

Gan ddwyn ynghyd weithiau allweddol o’i gyfresi Wet Deserts, Môr Plastig a Ffynnonofi, mae Tir/Môr yn archwilio effeithiau negyddol tir monoddiwylliant a sut y mae prynwriaeth yn rhyngweithio â grym erydol natur. Ar ôl agor yn Ffotogallery ym mis Hydref 2017, bydd yr arddangosfa yn teithio i Oriel Mostyn ac i Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, yn 2018.

Mwy o wybodaeth