Teithio

Mae Ffotogallery yn comisiynu arddangosfeydd ffotograffiaeth a chyfryngau seiliedig ar lens yn gyson gan artistiaid o Gymru a gwledydd eraill. Mae llawer o’r arddangosfeydd hyn yn mynd yn rhan o’n rhaglen o arddangosfeydd teithiol, sydd yn ymestyn cyrhaeddiad a dylanwad gwaith Ffotogallery.

Rhestrir gwybodaeth isod am ein arddangosfeydd comisiwn diweddar, sydd ar gael ar hyn o bryd i deithio i ganolfannau Prydeinig a rhyngwladol. Mae gan bob arddangosfa becyn teithio y gellir ei lawrlwytho sy’n cynnwys gwybodaeth am yr arddangosfa a manyleb.

Mae partneriaid taith diweddar yn cynnwys Mostyn, Llandudno; Oriel Impressions, Bradford; Oriel Stills, Caeredin; Oriel Side, Newcastle; Canolfan Celf Gyfoes DOX, Prâg.

Os ydych yn ddarpar-bartner a hoffai wybodaeth bellach am unrhyw un o’n harddangosfeydd parod-i-deithio, neu am brojectau yn y dyfodol, da chi, cysylltwch â David Drake ar 029 2034 1667 neu ebostiwch David Drake

Mike Perry – Land/Sea (Tir/Môr)

28 Hydref – 15 Rhagfyr 2017, Turner House Mae Tir/Môr  yn arddangosfa newydd o bwys gan yr artist o Gymru, Mike Perry, a gyflwynir gan Ffotogallery ar y cyd â llyfr newydd. Mae gwaith Perry yn ymwneud â materion amgylcheddol … More 

Bi Nam

Raz Golestani, Hadise Hosaini, Mehregan Kazemi, Amak Mahmoodian, Sharare Mossavi, Raoofe Roostami, Mohsen Shahmardi, Arya Tabandepoor,  Mohsen Yazdipoor 8 – 29 Ebrill 2016 @ Bristol SU, Richmond Building Bi Nam fydd y sioe gyntaf yn y DU o waith grŵp o ffotograffwyr cyfoes o Iran. Mae cynnwys … More 

Jon Tonks – Empire

6 June – 18 July

A fascinating journey across the South Atlantic exploring life on the British Overseas Territories. Jon Tonks tells the story of these remote islands and the lives of their inhabitants who remain very firmly British. More