arddangosfeydd

Borderliners

Rimaldas Viksraitis, from Borderliners

Rimaldas Viksraitis, o Borderliners

Aleksandras Macijauskas, from Rural Markets, 1974/5

Aleksandras Macijauskas, o Rural Markets, 1974/5

Aleksandras Macijauskas and Rimaldas Vikšraitis

16 Chwefror – 23 Mawrth  2013

Mae Ffotogallery yn cyflwyno Borderliners, o waith dau o ffotograffwyr enwocaf Lithwania, Aleksandras Macijauskas (g. 1938) a Rimaldas Vikšraitis (g. 1954), enillydd gwobr o fri, y Discovery Award, yn Rencontres d’Arles 2009. Mae Vikšraitis yn cydnabod Macijauskas fel ei athro, a dylanwad ffurfeiddiol ar ei yrfa artistig. Rhwng 1969 a 1987, creodd Macijauskas y gyfres ffotograffig arloesol, Rural Markets, gydag arddull a gyfunai egwyddorion avant-garde cynnar, fel defnyddio onglau diagonal a ffurfiau geometrig, â saethiadau agos o’i destunau. Grimaces of the Weary Village Vikšraitis yw’r diweddaraf mewn cyfres o naratifau gweledol lle mae’r artist yn darlunio ffordd o fyw sy’n prysur ddiflannu.

Y cefndir cymdeithasol i’r delweddau pwerus hyn yw dirywiad bywyd pentrefol Lithwania ers datgymaliad yr Undeb Sofietaidd a chwalfa gysylltiedig y gyfundrefn ffermio leol. Er bod y rhan fwyaf o’r bobl a ddarlunir yn y ffotograffau hyn wedi mynd, mae eu straeon yn dal i’w hailadrodd eu hunain – yr un hanes gyda chymeriadau a manylion gwahanol, yn cofnodi tynged pobl a fethodd ymaddasu i’r sefyllfa, yn y cyfnod Sofietaidd ac yn awr.

Datblygwyd yr arddangosfa ar y cyd â Chymdeithas Ffotograffwyr Lithwania, Kaunas, gyda chymorth Gweinyddiaeth Ddiwylliant Lithwani.


← Back to exhibitions