cofrestru

Mae pob cofrestru ar-lein yn cynnwys tâl Paypal. Fel arall, gallwch bostio siec am y tâl a hysbysebir yn daladwy i ‘Ffotogallery Cymru Cyfyngedig’ i’n swyddfeydd yn Tŷ Turner.