cyhoeddiadau

Peter Bobby – Curtain

Curtain Cover Image 407

Cyhoeddwyd i gydfynd â thaflunio’r darn fideo deng munud ‘Curtain’ ar dŵr hedfan concrid anferth Theatr Genedlaethol Lloegr, Llundain, gan yr artist Peter Bobby. Mae’r gwaith hwn yn darlunio cau ac agor llen awditoriwm anferth, gan ein hatal rhag gweld allan i ddechrau, cyn ein hawdurdodi i edrych eto. Mae’r gwaith, sy’n ymddangos yn gwbl ddisymud i ddechrau, efallai’n debycach i ffotograff wedi ei daflunio, yn tynnu’r gwyliwr i mewn i edrych ar y manylion sydd i’w gweld trwy’r ffenestr gwydr plât yn y ddinas weithredol islaw. Mae’r darn yn archwilio syniadau am ddarlunio ac am fod yn wyliwr, gyda’r camera’n cyfeirnodi ffotograffiaeth trwy gyflawni swyddogaeth debyg i glicied camera neu lygad. Atgyfnerthir hyn gan gyfeiriad ychwanegol at ddadleniad ffotograffig pan fydd y camera, ar weithrediad otomatig yn unig, yn brwydro i gydbwyso’r tu fewn a’r tu allan, gan arwain at newid sydyn a dramatig sy’n troi defnyddtrwchus y llen yn waetgoch.

Yn cynnwys traethawd gan Joanna Lowry

Maint: 230 x 280 mm

Lluniau: 9 lliw

Rhwymiad: Clawr meddal gwnïad Singer 16-tudalen

Testun: Saesneg

Dyddiad cyhoeddi: Mehefin 2013

ISBN: 978 1 872771 96 0

Pris: £6

Yn ôl at Cyhoeddiadau