cyhoeddiadau

Mae Ffotogallery’n cyhoeddi amrywiaeth o fonograffau artistiaid, catalogau arddangosfeydd, a gweithiau llyfr artistiaid yn cynnwys gwaith gwreiddiol a thrafodaethau beirniadol ynglŷn â chelf ffotograffig ryngwladol gyfoes. Mae ein cynnyrch cyhoeddedig yn cyflenwi ein rhaglen o arddangosfeydd ffotograffig a seiliedig ar lens dros-dro yn ogystal â’n rhaglen addysgol amrywiol. Ceir gwybodaeth am holl gyhoeddiadau Ffotogallery, yn cynnwys cyfle i’w prynu, yn siop lyfrau ar-lein Cornerhouse. Mae detholiad o gyhoeddiadau Ffotogallery ar werth hefyd yn oriel Tŷ Turner. Mae gan aelodau Ffotogallery hawl i ostyngiad o 25%.

Corinne Silva – Garden State

Yn y monograff newydd hwn, bydd yr artist Corinne Silva yn ystyried y modd y mae garddio, fel mapio, yn fodd o ddyrannu tiriogaeth. Rhwng 2010 a 2013, aeth Silva ar gyfres o ymweliadau i diroedd dadleuol Israel. Teithiodd ar … More 

Peter Bobby – High-rise

Daeth troad y mileniwm â diddordeb a hyder o’r newydd mewn codi datblygiadau o adeiladau uchel iawn yn y rhan fwyaf o brif ddinasoedd y byd, er gwaethaf digwyddiadau byd-eang o bwys a oedd yn bygwth tanseilio’u llwyddiant. Yn High-rise … More 

Ryan L Moule – Llyfr Artist

Latent Frequencies Gan fod camau olaf y broses gemegol wedi eu hepgor, ni pherthyn i’r gweithiau hyn yr hirhoedledd a’r cydlyniadl a briodolir i ffotograffiaeth ddogfennol. Cafodd y llyfr artist argraffiad-cyfyngedig hwn o waith llaw ei ddylunio a’i gynhyrchu gan … More 

Falling into Place : Self Portraits by Patricia Lay-Dorsey

 Mae Ffotogallery yn cydweithio â’r ffotograffydd o Detroit, Patricia Lay-Dorsey, er mwyn cynhyrchu ei llyfr Falling into Place, cyhoeddiad sy’n seiliedig ar gyfres o hunan-bortreadau gan yr artist.   Clywodd Lay-Dorsey ei bod yn dioddef o sglerosis ymledol ym 1988 ac yn … More 

Peter Bobby – Curtain

Cyhoeddwyd i gydfynd â thaflunio’r darn fideo deng munud ‘Curtain’ ar dŵr hedfan concrid anferth Theatr Genedlaethol Lloegr, Llundain, gan yr artist Peter Bobby. Mae’r gwaith hwn yn darlunio cau ac agor llen awditoriwm anferth, gan ein hatal rhag gweld allan i ddechrau, … More 

f&d cartier – Wait and See

Mae’r ddau gorff o waith sy’n destun y cyhoeddiad hwn, Wait and See a Veni Etiam, yn enghraifft o’u tueddiadau lleiafsymiol, a’r modd y maent yn cwestiynu bywyd beunyddiol, agosatrwydd, treigl amser. More 

Jo Longhurst – Other Spaces

Mae’r corff newydd o waith gan yrartist Jo Longhurst yn datblygu ei diddordeb mewn perffeithrwydd. More 

Karen Ingham — Wonder Chamber

Mae Karen Ingham yn artist sy’n ymddiddori’n fawr yn y gwyddorau naturiol ac effaith syniadau a phrosesau gwyddonol ar greu delweddau cyfoes. More 

Helen Sear — Inside the View

Mae Inside the View yn dod â chyrff allweddol o waith a gynhyrchwyd gan Helen Sear yn y deng mlynedd ar hugain diwethaf ynghyd am y tro cyntaf, gan adlewyrchu ymchwil yr artist i’r berthynas rhwng lliw a ffurf, ffigwr a thir, y gweledig a’r anweledig. More 

Daniel Blaufuks — Works on Memory

Casgliad o draethodau a delweddau sy’n crynhoi’r deng mlynedd diwethaf o waith gan yr artist o Bortwgal, Daniel Blaufuks yw Works on Memory, a gyhoeddwyd ar achlysur ei arddangosfa ynFfotogallery (14 Ionawr – 25 Chwefror 2012). More