cyllid

Mae Ffotogallery yn un o brif gleientiaid refiniw Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC). Yn ei adroddiad Arolwg Buddsoddi (Mehefin 2010), dywedodd CCC:

“O fewn y strategaeth celf weledol, mae Ffotogallery yn allweddol o ran:

  • Lleoli’r celfyddydau gweledol yng Nghymru mewn perthynas â’r Diwydiannau Creadigol, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, gan weithio ar y ffactorau sy’n arwain at gadw artistiaid gweithiol yng Nghymru, ond gan weithio yng ngweddill y DU ac yn rhyngwladol hefyd.
  • Cefnogi’r maes llafur sy’n datblygu mewn agweddau ar y celfyddydau gweledol y tu allan i’r oriel.

O fewn y cynllun Rhanbarthol:

  • Meithrin y rhwydwaith o orielau a gyllidir gan Gyngor y Celfyddydau, cefnogi mwy o brojectau ar y cyd.”

Mae Ffotogallery hefyd yn gleient mawr ei barch i Gyngor Sir Caerdydd ac yn derbyn cyllid blynyddol a fuddsoddir yn strategol yn ein rhaglen addysgol ac allanol tra arloesol sy’n tyfu beunydd.

Mae gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru gytundeb gyda Ffotogallery i’n galluogi i redeg rhaglen eang o arddangosfeydd ac addysg gymunedol yn Oriel restredig Gradd 1 Tŷ Turner ym Mhenarth.

Ychwanegir ar y cyllid statudol trwy’r flwyddyn gan incwm o’n cyrsiau achrededig, cymhorthdal oddi wrth ymddiriedolaethau a sefydliadau, nawdd achlysurol a grantiau project o wahanol ffynonellau addysgol a dyngarol.