cyrsiau

Y Rhaglen Gyrsiau

Cynhelir rhaglen achrededig Ffotogalley o gyrsiau ffotograffiaeth a chyfryngau digidol yn ein cyfleusterau yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Treganna. Arweinir y dosbarthiadau gan artistiaid, ar ffurf grwpiau bach mewn awyrgylch anffurfiol, ddifyr. More 

Rosie Cockerill-Evans, Introduction to Photography 1: Beginners

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Dechreuwyr

Cwrs ymarferol i ddechreuwyr sy’n eich helpu wybod sut yn union i gynhyrchu’r llun rydych ei eisiau. More 

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth 2: Canolradd

Cwrs ymarferol eang sy’n adeiladu ar sail eich sgiliau ffotograffig ac yn cyflwyno technegau, dulliau a phrosesau print ffotograffig pellach. More 

Ffotograffiaeth Ddigidol Uwch

Dewch i ddeall datblygiad ffotograffiaeth ddigidol a pharhau i ddatblygu dealltwriaeth ymarferol eang o Adobe Photoshop, a thechnegau ac offer ffotograffiaeth ddigidol. More 

Zoe John, Y Print Du a Gwyn

Y Print Du a Gwyn

Nod y cwrs yw datblygu gwybodaeth ymarferol eang o bob agwedd ar ffotograffiaeth ddu-a-gwyn a thechnegau stafell dywyll. More 

John Edney, Ffotograffiaeth Dirlun

Ffotograffiaeth Dirlun

Mae’r cwrs yn archwilio delweddau o’r dirwedd mewn cyd-destun hanesyddol a thechnegol. More 

Tynnu Ffotograffau o Bobl

Mae’r cwrs yma’n archwilio’r ffactorau sydd ynghlwm wrth gynhyrchu portreadau craff. More 

Ffotograffiaeth Ddogfennol

Bydd y cwrs yn archwilio hanes ac arfer ffotograffiaeth ddogfennol, gan ganolbwyntio ar naratif gweledol ac astudio gwaith ffotograffwyr yn y traddodiad yma. More 

Cyflwyniad i Fideo Digidol

Cwrs ymarferol i ddechreuwyr sy’n eich cyflwyno i saethu a golygu eich fideo digidol eich hun. More 

Gwe-ddylunio Creadigol 1

Mae’r model craidd yma’n gyflwyniad i ddylunio HTML elfennol yn defnyddio Dreamweaver. More 

Gwe-ddylunio Creadigol 2

Bydd y modiwl hwn yn ehangu eich sgiliau gwe-ddylunio i safon broffesiynol. More 

Gwe-ddylunio Creadigol — WordPress

Mae’r cwrs newydd hwn yn adeiladu ar sail yr hyn a wyddoch eisoes am HTML a CSS i ddatblygu’ch sgiliau gwe ymhellach a rhoi i chi’r offer a’r rhyddid i greu ac arloesi. More 

Iaith Ffotograffiaeth

Archwiliwch wreiddiau ac effaith ffotograffiaeth ar ein bywydau, o gymdeithas a chelf i wyddoniaeth, rhyfel, a chwyldro yn y cyfryngau cymdeithasol. More