gwobr myfyrwyr

 

Bob tymor, rhoddir Gwobr Myfyrwyr Ffotogallery i fyfyrwyr y cred ein tiwtoriaid eu bod yn haeddu mwy o gydnabyddiaeth am eu gwaith. Gall hyn fod am waith eithriadol, am oresgyn anawsterau neu am y gwelliant a welwyd yn eu gwaith.

Dyma ychydig o ddelweddau gan enillwyr blaenorol.

Y wobr gyntaf yw gwerth £100 o gyrsiau Ffotogallery, a chynigir dwy ail wobr o werth £50 o gyrsiau Ffotogallery hefyd.

Enillydd Gwobr Myfyrwyr y tymor diwethaf oedd Hannah Moscrop, ac aeth y ddwy ail wobr i Amy Richards a Lindsay Smith.

Enillydd Gwobr Haf 2014: Johanne Morgan, Ffotograffiaeth Dirlun

Enillydd ail wobr Haf 2014: Tess Seymour, Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Dechreuwyr

a Laura Cirtautaite, Cyflwyniad i Ffotograffiaeth 2: Canolradd

Enillydd Gwobr gwanwyn 2014: Hannah Richards, Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Dechreuwyr

Enillydd ail wobr gwanwyn 2014: Sara Alford, Ffotograffiaeth Ddogfennol

a Kathleen Shelley, Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Dechreuwyr

Enillydd Gwobr hydref 2013: Julia Coles, Cyflwyniad i Ffotograffiaeth 2: Canolradd

Enillydd ail wobr hydref 2013: Eve Chapper, Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Dechreuwyr a Johanne Morgan, Tynnu Ffotograffau o Bobl