cymunedol

Community Outreach

Gallwn ddarparu rhywbeth arbennig yn eich canolfan gymuned, amgueddfa leol, gŵyl tref/sir/bwrdeistref neu amrywiaeth o fannau cymunedol eraill. Mae’n digwyddiadau bywiog a hwyliog yn addas ar gyfer unrhyw gynulleidfa, o’r cyn-oed ysgol i oedolion.

Mae gan Ffotogallery ymrwymiad i ddatblygu ei ddarpariaeth tu allan i’r ysgol, gan feithrin nifer o bartneriaethau creadigol gyda’r gymuned leol ehangach. Targedir pobl ifanc mewn ardaloedd difreintiedig mewn rhaglen allanol arbennig, gan estyn cyfle i gael profiadau newydd o safon, darparu rôl-fodelau positif, a hyrwyddo mynediad cynaliadwy i arddangosfeydd Ffotogallery.

Mae’r digwyddiadau’n eang eu cwmpas, yn cynnwys gwaith gydag artistiaid yn yr oriel ac oddi ar y safle.

Os hoffech wybodaeth bellach neu os am drefnu digwyddiad neu weithdy, cysylltwch â’r tîm addysg ar 029 2034 1667 neu ebostiwch [email protected]


Widening Access

Ehangu Mynediad

Fel rhan o raglen gyson o weithdai a dosbarthiadau ar gyfer myfyrwyr â phroblemau iechyd meddwl, mae Ffotogallery ar y cyd a DART a ChAG yn cynnig rhaglen Llygad y Meddwl, sy’n cynnig cyrsiau ffotograffiaeth am ddim i rai sy’n dioddef problemau iechyd meddwl fel sgitsoffrenia, iselder neu anhwylder deubegwn.

Mae’r dosbarthiadau wythnosol, a redir gan ffotograffydd sy’n gweithio a dysgu yn y maes, yn gyfle i gwrdd, magu hyder, dysgu sgil gwerthfawr a datblygu creadigrwydd.

Am wybodaeth bellach, cysyllter â DART ar 029 2023 1652