teuluoedd

Digwyddiadau a Gweithdai

Mae Ffotogallery yn aml yn rhedeg gweithdai teuluol ar benwythnosau ac yn y gwyliau sy’n cynnig gweithgareddau creadigol ymarferol gyda’r nod o ddiddori, herio ac ysbrydoli. Mae’r gweithdai yn rhad ac am ddim ac wedi eu hanelu at rai 5-15 oed (a’u rhieni neu ofalwyr), gan gynnig cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau celf ymarferol a chreu gwaith celf i fynd adre gyda chi. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Yn ogystal â’r gweithgareddau hyn, mae Ffotogallery hefyd yn cynnal digwyddiadau a chyfleoedd datblygu proffesiynol ar gyfer ffotograffwyr ac artistiaid yn yr oriel, oddi ar y safle neu yn ein cyfleusterau yn Chapter, o sesiynau hyfforddi Skillset, darlithiau gwadd a dyddiau adolygu portffolio, i ffeiriau llyfrau artistiaid a symposia cyhoeddi ffotograffau.


Pecynnau Dysgu

Mae’n pecynnau dysgu â ffurf wahanol ar gyfer pob arddangosfa, o becynnau gweithgaredd teulu i gardiau ysgogi a llwybrau oriel. Bwriedir i grwpiau o bobl ifanc a theuluoedd eu codi yn y dderbynfa a gweithio’u ffordd o gwmpas yr oriel gyda’i gilydd, fel ffordd amgen a difyr o edrych ar yr arddangosfa a meddwl a siarad am y themâu a’r gweithiau a welir. Mae’r rhain am ddim a chewch fynd â nhw adre gyda chi. Mae staff yr oriel bob amser wrth law i helpu.