projectau

Mae Addysg Ffotogallery yn gweithio gydag ysgolion, elusennau, llywodraeth leol ac asiantaethau addysg, ynghyd â chleientiaid masnachol, i ddyfeisio a chynnal projectau creadigol graddfa-fawr â chyswllt cymdeithasol. Gydag artistiaid a phersbectifau newydd wrth graidd pob project, anogir cyfranogwyr i ymdrin â lle, hunaniaeth, hanes a chymdeithas gan ddefnyddio ffotograffiaeth, fideo a chyfryngau digidol o fewn rhaglen ddysgu strwythuredig. Mae’r canlyniadau’n cynnwys arddangosfeydd a chyhoeddiadau yn ogystal â chynnyrch rhithwir fel amgylcheddau digidol, gemau ac adnoddau ar-lein.


Llyfrau braslunio

Cymrwch gip ar lyfrau braslunio Mike er mwyn cael golwg ar esblygiad ei syniadau o’r darluniau cychwynnol a’r gwaith ymchwil i’r gwaith celfyddydol gorffenedig.

Moor / Plastic

Arweiniad a darn sain. Bydd Mike yn sôn am ei waith, am dirwedd Cymru ac am bynciau cymhleth cysylltiedig, yn erbyn cefndir o seiniau wedi’u casglu a’u perfformio yn y lleoliad gan y cyfansoddwr Matthew Lovett.  

2017 | Women, War and Peace

(awaiting translation) Young People Voicing Peace Inspired by the work of Lee Karen Stow for the ‘Women, war and peace’ exhibition, and linked to the commemorations for the WW1, students from six secondary schools were asked to look at the … More 

2017 | A Mini Revolution!

(awaiting translation) The Children of Radnor Road primary school make their thoughts about today’s politics clear in their brilliant poem and animation. If you build a wall If you build a wall we can knock it down with morse code … More 

2017 | Tidy!

(awaiting translation) Tidy! is a multi arts project for KS1 and KS2, that encourages children to engage with questions surrounding the environment, sustainable living and our everyday lives – how can we create a tidy playground, a tidy school, a … More 

2015 | Momentwm

In collaboration with engage and artist Heloise Godfrey Talbot, Ffotogallery worked with a group of young people at Bespoke Education. Bespoke Education works with young people not in mainstream education More 

2015 | Gweithdai Ffotograffiaeth y Pasg yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Yn rhan o’r arddangosfa Ffotograffiaeth Hanesyddol yn yr Amgueddfa, datblygodd tîm Addysg Ffotogallery a’r ffotograffydd Michal Iwanowski ystod o weithgareddau i archwilio technegau a thueddiadau ffotograffiaeth Fictoraidd. More 

2015 | Mae Profi Cymru yn Fenis

Adnodd dysgu rhithwir Biennale Fenis ar gyfer athrawon a disgyblion. Mae gennym gyfoeth o adnoddau ar gael at gyfer cynulleidfaoedd ar-lein… More 

2014 -2015 Presenoldeb Cudd

Bydd Presenoldeb Cudd yn archwilio bywyd anghyffredin Nathaniel Wells, bonheddwr Cymreig o’r 18fed/ 19eg ganrif o dras cymysg, mab i fasnachwr cyfoethog a pherchennog planhigfa o Gaerdydd a chaethferch. More 

2014 | Archif Deuluol Tom Wood

Fel rhan o arddangosfa Tom Wood – Landscapes, gwahoddodd y tîm addysg aelodau o’r cyhoedd i rannu eu harchif ffotograffig deuluol. More