european prospects

Projects and Collaborations

Rhagarweiniad i European Prospects

European-Project-FundersGan gynnig ymateb gweledol a chreadigol i’r cwestiwn ‘a ble’r ydym ni nawr?’, project dwy-flynedd ar y cyd rhwng sefydliadau celfyddydau allweddol yng Nghymru, yr Almaen, Lithwania a Ffrainc yw European Prospects: Visual Explorations in an Undiscovered Continent sy’n defnyddio ffotograffiaeth a chelf gyfoes i archwilio cwestiynau ynglŷn â hunaniaeth a phrofiad mewn Undeb Ewropeaidd mwy o faint. Y partneriaid craidd yw Ffotogallery, Caerdydd, Fotosommer yn Stuttgart, Cymdeithas Ffotograffwyr Lithwania yn Kaunas, a Le Château d’Eau yn Toulouse, sydd oll wedi eu lleoli mewn dinasoedd Ewropeaidd a brofodd drawsnewidiad economaidd a chymdeithasol mawr. Mae’r project yn cynnig gofod newydd i artistiaid a gweithredwyr diwylliannol Ewropeaidd i rannu profiad ac arfer, a sicrhau sylw ehangach yn Ewrop i’w gwaith.

 

Derbyniodd y rhaglen gefnogaeth ariannol gan Sefydliad Diwylliannol Ewrop, Rhaglen Ddiwylliant yr Undeb Ewropeaidd, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Prifddinas Daleithiol Stuttgart, a Gweinyddiaeth Wyddoniaeth, Ymchwil a’r Celfyddydau Baden Wurttemberg

www.europeanprospects.org


Lansio I See Europe

European Prospect - I See Europe, Launch

Lansiwyd I See Europe, arddangosfa sy’n gydymaith i’r project, yn y Kunstbezirk Gustav-Siegle-Haus, ar yr 16 Awst, ac mae’n cyflwyno 19 o ffotograffwyr Ewropeaidd sy’n bwrw golwg bersonol ar Ewrop fel y mae’n cael ei byw, gan droi eu sylwadau’n ffoto-draethawd aml-ochrog. Yr artistiaid sy’n arddangos eu gwaith yw Arnis Balcus (Latfia), Katharina Gaenssler (yr Almaen), Julian Germain (y DU), Ken Grant (y DU), Martin Kollar (Slofacia), Geraldine Lay (Ffrainc), Eva Leitolf (yr Almaen), Frederic Lezmi (yr Almaen), Søren Lose (Denmarc), Andreas Meichsner (yr Almaen), James Morris (y DU), Marcella Müller (yr Almaen), Krzysztof Pacholak (Gwlad Pwyl), Jordis Antonia Schlösser (yr Almaen), Volker Schrank (yr Almaen), Corinne Silva (y DU), Laurenz Theinert (yr Almaen), Remigijus Treigys (Lithwania) ac Arturas Valiauga (Lithwania). Yn yr arddangosfa, cyflwynwyd gwobr arbennig o 2,000 Ewro, a noddir gan Südwestbank AG, i Andreas Meichsner am ei broject Arkadia, sy’n archwilio bywyd mewn parciau cartrefi gwyliau yn yr Iseldiroedd.


European Prospects yn dychwelyd i Stuttgart

European Prospects Stuttgart Conference 2013

Symudodd European Prospects i Stuttgart ar y 15-17 Awst 2013 gyda chynhadledd, Centre and Periphery: or how to put yourself on the map yn canolbwyntio ar beth yw ystyr bod yn ‘Ewropeaidd’, p’run ai eich bod yn byw yn y prif ganolfannau neu ar yr ymylon. Bu artistiaid a churadwyr o bob cwr o Ewrop yn trafod cwestiynau ynglŷn â chydgyfeiriant gweledol mewn byd mwyfwy symudol, sut i fod yn weladwy ym myd-celf Ewrop, a chyfoesedd amryfal ffyrdd o fyw a meddylfrydau. Roedd y siaradwyr yn cynnwys yr Athro Cindy Gates o Brifysgol Gwyddorau a Chelfyddydau Cymwysedig FH Dortmund, y curadur a’r orielydd Ute Noll, Søren Lose, artist, a David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery.


Hwb o €200,000 i’r Project Ewropeaidd

Ym mis Chwefror 2013, clywodd Cyd-drefnydd y project, Ffotogallery, am hwb o 200,000 Ewro i European Prospects gan Raglen Ddiwylliant yr Undeb Ewropeaidd. Nodwyd cam nesaf dwy-flynedd y project gan arddangosfa fawr o’r enw European Chronicles yn ystod Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd, a ddangoswyd mewn dau leoliad gwahanol, Stori Caerdydd a’r Eglwys Norwyaidd.

Roedd yr arddangosfa’n cyflwyno naw ffotograffydd Ewropaidd y mae eu gwaith yn adlewyrchu gwahanol hanesion personol, teuluol a chymunedol, sef Mindaugas Ažušilis (Lithwania), David Barnes (Cymru), Tina Carr ac Annemarie Schöne (y DU/yr Almaen), John Duncan (Gogledd Iwerddon), Anna Kurpaska (Gwlad Pwyl), Catrine Val (yr Almaen), Arturas Valiauga (Lithwania) and Elin Høyland (Norwy).


Ymweliad Cyfnewid gan Artist a Chydweithio Curadurol

Michal Iwanowski, cyfnod preswyl yr artist yn Lithwania

Michal Iwanowski, cyfnod preswyl yr artist yn Lithwania

 

Borderliners

Borderliners

 

Arolygon portffolio yn Oriel y Trydydd Llawr

Arolygon portffolio yn Oriel y Trydydd Llawr

Ym mis Tachwedd, bwriodd Ffotogallery a Chymdeithas Ffotograffwyr Lithwania ymlaen â’u menter ar y cyd gyda chyfnod preswyl pedair-wythnos gan yr artist o Gaerdydd, Michal Iwanowski, a fu’n olrhain rhannau o daith gerdded drwy Lithwania a oedd yn rhan allweddol o’i hanes teuluol.

Ar yr un pryd, ymwelodd Gintaras Česonis â Chaerdydd i gwrdd â staff a phartneriaid Ffotogallery. Yn ystod ei ymweliad, gwnaed y detholiad terfynol ar gyfer arddangosfa Borderliners, fel paratoad ar gyfer dangos y gwaith yng Nghaerdydd yn Chwefror/Mawrth 2013.

Teithiodd David Drake a Gintaras Česonis gyda’i gilydd i Paris Photo wedyn, lle cyfarfu’r ddau â phartneriaid Golygon Ewropeaidd eraill, yn cynnwys Jean-Marc Lacabe o Le Chateau d’Eau yn Toulouse, yr ychwanegiad diweddaraf at grŵp y partneriaid craidd.

Ar ddiwedd mis Tachwedd, gwahoddwyd Ieva Meilute-Svinkuniene o Gymdeithas Ffotograffwyr Lithwania i dreulio wythnos yng Nghymru i gydfynd â chyhoeddi gwobr Artes Mundi. Talwyd am yr ymweliad gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, ac roedd yn gyfle i gynnal sawl arolwg portffolio artistiaid yng Nghaerdydd ac Abertawe, a chyfarfod gyda Rita Valiukonytė, yr Attaché Diwylliannol yn Llysgenhadaeth Lithwania yn Llundain, i gynllunio mentrau ar y cyd ar gyfer 2013.

 


Tu hwnt i’r Olygfa

Ym mis Hydref 2012, cydgyflwynodd David Drake a Matthias Bullinger arddangosfa yn oriel Bildkultur yn Stuttgart o’r enw Beyond the View, yn dangos gweithiau dethol gan yr artist o Gymru, Helen Sear.


European Prospects yn cychwyn yn Haf 2012


Daeth gweithdy agoriadol European Prospects ym mis Gorffennaf 2012 yn Academi Gelf a Dylunio Stuttgart â 60 o artistiaid a gweithredwyr diwylliannol o’r gwledydd cyfranogol a rhannau eraill o’r Undeb Ewropeaidd ynghyd. Cyflwynodd artistiaid eu gwaith a’i drafod, a rhoddwyd darlithiau gan yr Athro Nils Buttner, Academi Gelf a Dylunio Daleithiol Stuttgart, Dr Paul Frey, Gweinyddydd Ieithyddol, yr UE, yr Athro Horst Dichanz, Prifysgol Hagen, Ulku Sungun (artist), Laurenz Theinert (artist), yr Athro Hans Dieter Huber, Academi Gelf a Dylunio Daleithiol Stuttgart, David Drake, Ffotogallery, Matthias Bullinger, Fotosommer, Gintaras Česonis, Oriel Ffotograffiaeth Kaunas a Lenka Eidlpesova, FAMU.

Ailgyfarfu’r partneriaid yng Ngŵyl Ffotograffiaeth Kaunas ym mis Medi 2012, gan gymryd rhan mewn adolygiad portffolio rhyngwladol a lansio rhaglen artistiaid preswyl newydd er mwyn annog symudedd a dialog rhyngddiwylliannol o fewn yr Undeb Ewropeaidd.