talks and events

Forthcoming Talks and Events

Remembering Bob Peters – Special Gallery Event

a-bullet-saved-my-life-cover

Remembering Bob Peters, and his fight against fascism during the Spanish Civil War.

A talk by author and broadcaster Greg Lewis, with an accompanying exhibition Wise and Foolish Dreamers about Wales’ role in the Spanish Civil War (by Phil Cope/Welsh Centre for International Affairs)

Bob Peters was born in Penarth in 1914. When his father did not return from World War 1, the family hit hard times. While still a teenager, Bob left to find work in Canada. There, he found politics and returned to Europe to be smuggled into Spain to fight in the Civil War. Badly wounded in the Battle of Brunete, Bob stayed on to work in the dangerous role of motorcycle despatch rider. He found love and adventure in Spain, but also saw the first affects on the world of Hitler’s Fascism. He died in 2007.

Greg Lewis is a television producer & author. He has written a number of nonfiction books on a variety of subjects, including a Bullet Saved My Life, which tells Bob Peters’ story. He has produced more than sixty documentaries for television and radio and has won major broadcast awards from BAFTA Cymru and the Guild of Health Writers UK. His recent work includes Shadow Warriors, a book about female agents during World War 2 and Aberfan, which he wrote with disaster survivor Gaynor Madgwick.

Monday 9 January 2017 / Turner House / from 6pm / FREE


Edrych / Siarad / Meddwl / Gwneud

Photo by Ian Hall

Credyd photo: Ian Hall

Galwch heibio i fanteisio ar ein gweithgareddau archwilio teuluol. Gloywch eich profiad o’r arddangosfa gyda thywysydd staff a gweithlen archwilio arddangosfa a fydd yn eich helpu i edrych ar ddelweddau o safbwynt newydd, cychwyn sgyrsiau creadigol a chreu eich delweddau eich hun.

Dyddiad: Dydd Mawrth – Dydd Gwener, 16 Gorffennaf – 3 Medi 2016

Time: 11:00 – 16:00

Tutor: Ffotogallery Education Team

Location: Ffotogallery, Nhŷ Turner, Heol Plymouth, Penarth, CF64 3DH

Price: Am ddim


Project Ffotolyfr Penarth

Family-easter-407x271Bob dydd Mercher, dewch i’n gweithdy ffotograffiaeth ymarferol ar gyfer teuluoedd ac oedolion. Gweithiwch gyda ffotograffydd a dysgu defnyddio’ch camera ffôn i ddisgrifio llefydd, pobl a digwyddiadau. Golygwch a phrintiwch eich gwaith mewn ffotolyfr bychan yn adrodd eich ffoto-stori chi am Benarth.

Dyddiad: Bob dydd Mercher yn ystod gwyliau’r ysgol, o 27 Gorffennaf.

Amser: 11:00 – 13:00 / 14:00 – 16:00

Tutor: Ffotogallery Education Team

Location: Ffotogallery, Nhŷ Turner, Heol Plymouth, Penarth, CF64 3DH

Price: Am ddim


Gweithdai i’r teulu yn Nhŷ Turner

Family-easter-407x271

Edrych / Siarad / Meddwl / Gwneud

Galwch heibio i fanteisio ar ein gweithgareddau archwilio teuluol. Gloywch eich profiad o’r arddangosfa gyda thywysydd staff a gweithlen archwilio arddangosfa a fydd yn eich helpu i edrych ar ddelweddau o safbwynt newydd, cychwyn sgyrsiau creadigol a chreu eich delweddau eich hun.

Project Ffotolyfr Penarth

Bob dydd Mercher, dewch i’n gweithdy ffotograffiaeth ymarferol ar gyfer teuluoedd ac oedolion. Gweithiwch gyda ffotograffydd a dysgu defnyddio’ch camera ffôn i ddisgrifio llefydd, pobl a digwyddiadau. Golygwch a phrintiwch eich gwaith mewn ffotolyfr bychan yn adrodd eich ffoto-stori chi am Benarth.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Garden State Book Launch Events

Garden_State_books

LANSIADAU LLYFR / DIGWYDDIADAU:

Oriel y Ffotograffwyr | Llundain / 9 Mehefin 2016 / 6pm

Sesiwn lofnodi wedi’i dilyn gan sgwrs â chyfarwyddwr Ffotogallery, David Drake

 

Digwyddiad ‘Photobook’ Bryste | 12 Mehefin 2016 | 11.45am

Sesiwn lofnodi

 

Ystafelloedd Mosaic Llundain | 18 Mehefin | 2pm

Lansiad llyfr a sgwrs gyda’r arbenigwraig ar blanhigion y Dwyrain Canol, Sabina Knees

Yn y monograff newydd hwn, bydd yr artist Corinne Silva yn ystyried y modd y mae garddio, fel mapio, yn fodd o ddyrannu tiriogaeth. Rhwng 2010 a 2013, aeth Silva ar gyfres o ymweliadau i diroedd dadleuol Israel. Teithiodd ar hyd dau ar hugain o aneddiadau Israel gan dynnu lluniau o erddi cyhoeddus a phreifat. Mae Silva’n cyflwyno’r daith ffotograffig weledol gyfoethog hon ac yn archwilio statws y gerddi yn y tiroedd meddianedig hyn fel tystiolaeth gorfforol a symbolaidd o wladychiad parhaus.

Mae’r cyhoeddiad hefyd yn cynnwys tabl tacsonomegol o blanhigion cytrefol gan Sabina Knees (botanegydd planhigion y Dwyrain Canol yn y Gerddi Botanegol Brenhinol yng Nghaeredin), traethawd gan yr Athro Val Williams (curadur a Chyfarwyddwr y Ganolfan Ffotograffiaeth ac Ymchwil Archifol) a sgwrs rhwng yr artist a’r Athro Eyal Weizman (pensaer a Chyfarwyddwr Pensaernïaeth Fforensig) sydd yn fyfyrdod ar y berthynas wleidyddol rhwng gerddi a gwladychiad a ddatblygodd ers dechrau’r ddeunawfed ganrif.

Cyhoeddir Garden State, ac fe’i cyd-gynhyrchwyd hefyd, gan Ffotogallery, Caerdydd, Ystafelloedd Mosaic, Llundain, Canolfan Ffotograffiaeth ac Ymchwil Archifol UAL, a Choleg Cyfathrebu Llundain. Fe’i cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad A M Qattan a Phrifysgol y Celfyddydau, Llundain.


Bi Nam – An evening with Lina Hashim and Amak Mahmoodian

Screen Shot 2016-03-17 at 11.20.31

Ffotogallery is very excited to present a talk in collaboration with IC-Visual Lab and the University of Bristol as part of the Bi Nam show at Bristol SU – an evening with Lina Hashim and Amak Mahmoodian.

28 April 2016 7pm

Entry Fee £4 / £2 for ICVL members (pay on the door)

Taking place at Bristol SU, Richmond Building, 105 Queen’s Road, Bristol, BS8 1LN

Click here to join the Facebook event.

 


Dyddiau Mawrth Te a Chacen

Tea and Cake Tuesdays

Dyddiau Mawrth Te a Chacen
11am – 4pm
Am ddim / Galw heibio

Yn Nhŷ Turner.

Ar ddydd Mawrth cyntaf pob arddangosfa, bydd staff yr oriel a gwirfoddolwyr ar gael trwy’r dydd i’ch tywys trwy waith yr artistiaid yn hamddenol, a cheir deunydd llafar a phrintiedig ychwanegol. Does dim rhaid bwcio. Darperir te a chacennau.


Gwrando eto

Gyda phob arddangosfa, mae’r oriel yn cynnal digwyddiadau trafod gyda’r nos a phenwythnos, boed yn sgyrsiau neu ‘gerdded a thrafod’ gyda’r artistiaid sy’n arddangos a siaradwyr gwâdd. Maent yn rhad ac am ddim ac yn ffordd wych o ddysgu mwy am y gweithiau celf yn yr oriel, sut y cawsant eu gwneud, a chyd-destun ehangach y gwaith.

Cliciwch yma i ffrydio sgyrsiau o’n gwasanaeth Mixcloud