swyddi a chyfleoedd

 

 

 

 

 Galw am Wirfoddolwyr

Hoffech chi gymryd rhan yng ngwaith Ffotogallery?

“Volunteering for Ffotogallery has been amazing. It gave me hands-on experience working in an art gallery, an opportunity to meet some great people and interact with artists, and it’s also been a lot of fun!” Zosia Krasnowolska, Gorffennaf 2013

Rydym yn cynnig cyfleoedd i weithio’n wirfoddol yn yr oriel er mwyn galluogi pobl i ennill profiad gwerthfawr o weithio ym mlaen y tŷ, gan sicrhau profiad buddiol i ymwelwyr, a’r ‘tu ôl i’r llen’, a chynorthwyo â’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen. Bydd cyfle hefyd i wirfoddolwyr gynnig syniadau newydd ar gyfer y rhaglen ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau addysgol, arddangosfeydd, ymgyrchoedd marchnata a digwyddiadau.

Bydd pob gwirfoddolwr yn derbyn aelodaeth rad ac am ddim i ystafell dywyll Ffotogallery ynghyd â buddion eraill sy’n cynnwys gostyngiad o 25% ar gyhoeddiadau Ffotogallery, defnydd o’n llyfrgell ffotograffig arbenigol a mynediad am ddim i’n hystafell dywyll yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter.

Swnio’n ddiddorol? Os gwelwch yn dda neu e-bostiwch [email protected] am fwy o wybodaeth.

 

Cyfleoedd Llawrydd

Mae adran Addysg Ffotogallery yn cyflwyno rhaglen barhaol o weithgareddau addysgol gan gynnwys cyrsiau, gweithdai, prosiectau, sgyrsiau a digwyddiadau. Os ydych yn gweithio ar eich liwt eich hun ym myd ffotograffiaeth neu’r cyfryngau digidol (ffotograffiaeth ddigidol, trin delweddau, ffilm a fideo, dylunio a chyflwyniadau gwe, animeiddio, dylunio sain, celfyddyd sain a gêmau), ac os hoffech chi i ni nodi eich manylion yn ein ffeil, gallwch e-bostio CV a llythyr eglurhaol at [email protected].