tanysgrifiwch i’n llythyr newyddion

Os hoffech dderbyn crynodeb misol rhad ac am ddim o weithgareddau Ffotogallery yn ogystal â gwahoddiad i arddangosfeydd a digwyddiadau a’r newyddion diweddaraf yn achlysurol, cofrestrwch eich cyfeiriad ebost a’r diddordebau.

Mae Ffotogallery yn addo diogelu eich preifatrwydd.

Bydd y wybodaeth a roddwyd gennych yn cael ei ddefnyddio gan Ffotogallery i'ch hysbysu o'r newyddion, arddangosfeydd, digwyddiadau a chyfleoedd diweddaraf. Ni fydd Ffotogallery yn rhannu eich manylion gydag unrhyw gwmni neu sefydliad heb eich cydsyniad. Gellwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg. Yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, cedwir yr holl ddata yn ddiogel gan Ffotogallery.