Termau ac amodau

Wrth ddefnyddio gwefan Ffotogallery:

  • Mae cynnwys y wefan hon, yn cynnwys pob delwedd a’r testun, wedi ei ddiogelu gan hawlfraint y gwahanol berchenogion.
  • Darperir yr holl ddeunydd i ddibenion pori ac edrych yn unig.
  • Ni chaniateir gwneud copïau o’r delweddau digidol na’r testun ac eithrio at ddefnydd personol. Mae ‘defnydd personol’ yn golygu defnydd anfasnachol, domestig neu addysgol gan unigolyn, gan wneud copïau sengl yn unig o bob delwedd ddigidol.
  • Ni all Ffotogallery dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu niwed i’ch data neu i’ch system gyfrifiadurol a allai ddigwydd tra’n defyddio deunydd sy’n deillio o wefan Ffotogallery.
  • Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys neu ddibynadwyedd gwefannau cysylltiedig.
  • Da chi, cysylltwch â ni os carech ymgysylltu â’n gwefan neu ddefnyddio ein logo.
  • Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, da chi, cysylltwch â ni