y sefydliad

about-organisation-827x363Ffotogallery, a sefydlwyd ym 1978, yw’r asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau seiliedig ar lens yng Nghymru. Rydym yn edrych tuag allan, gyda rhaglen o arddangosfeydd o waith artistiaid o Gymru a gweddill y byd. Ceisia Ffotogallery ehangu ei ddylanwad a’r argraff a wna trwy gydweithio gyda sefydliadau ac orielau eraill, cyhoeddi mewn print ac ar-lein, a rhaglen estynedig o addysg a gwaith allanol. Mae gan Ffotogallery bolisi egnïol o gomisiynu gwaith newydd sydd, yn enwedig, yn cynnig cefnogaeth hanfodol i ffotograffwyr yng Nghymru, yn ffurfio cofnod parhaus o ddiwylliant yng Nghymru, ac yn adlewyrchu agweddau’r oes a datblygiadau mewn ffotograffiaeth yn fwy cyffredinol.

Mae Ffotogallery yn gwmni di-elw wedi ei gyfyngu trwy warant, ac yn elusen gofrestredig sy’n derbyn cyllid blynyddol gan Gyngor y Celfyddydau a Chyngor Caerdydd.

Cwmni Cofrestredig rhif: 01708938

Elusen Gofrestredig rhif: 513726

Rhestriad y Comisiwn Elusennau, yn cynnwys adroddiadau blynyddol