chapter

Ffotogallery yn Chapter

Canolfan Gelfyddydau Chapter, Heol y Farchnad, Treganna
Caerdydd CF5 1QE

Lleolir swyddfeydd gweinyddol a chyfleusterau addysgu Ffotogallery yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter.

Ymholiadau Cyffredinol

Tel: 029 2034 1667

Ffacs: 029 2034 1672

ebost: [email protected]

Ymholiadau Addysg

Tel: 029 2034 1667

Ffacs: 029 2034 1672

ebost: [email protected]

Cyrraedd yno

Mae Canolfan Gelfyddydau Chapter wedi ei lleoli ger Heol y Bontfaen Ddwyreiniol, y tu ôl i Orsaf Heddlu Treganna. O ganol Caerdydd, daw bysys rhif 17, 18, 13 a 101 â chi o fewn munud i Chapter ar droed (disgynnwch gyferbyn â Gorsaf Heddlu Treganna). Mae maes parcio y tu ôl i’r adeilad.

Mynediad

Mae stafelloedd dysgu Ffotogallery wedi ei lleoli ar lawr isaf Canolfan Gelfyddydau Chapter ac maent yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae parcio anabl ar gael o flaen yr adeilad a cheir cyfleusterau toiled anabl ar y llawr isaf hefyd. Da chi, ffoniwch ni ar 029 2034 1667 os oes angen unrhyw gymorth arnoch.

Oriau agor y cyfleusterau:

Dydd Llun – dydd Gwener 9.30am – 4.30pm. Ar ddiwedd tymor pob cwrs byddwn hefyd ar agor ar rai dyddiau Sadwrn, cysyllter â 029 2034 1667 am wybodaeth.

Mae cyfleusterau cynhyrchu Ffotogallery yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yn cynnwys stafell dywyll ddu-a-gwyn gyda gofodau dysgu drws nesaf, yn ogystal â stafell dywyll ddigidol symudol (cyfres o gliniaduron Apple Macintosh), ar gyfer hyd at ddeuddeg defnyddiwr unigol, naill ai yn ein gweithdai a’n cyrsiau yn Chapter, neu mewn unrhyw leoliad cymunedol addas.

Yn ychwanegol at hyn, mae gennym archif a llyfrgell gyfeiriadol ffotograffig arbenigol, a ddefnyddir hefyd fel stafell gyfarfod ar gyfer ein haelodau. Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio’r cyfleusterau, gallwch gyfranogi trwy fynd ar un o’n Cyrsiau Achrededig gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, neu ystyried  ymuno â ni fel gwirfoddolydd.