tŷ turner

Ffotogallery Tŷ Turner

Heol Plymouth, Penarth CF64 3DHFfotogallery Turner House 2015turner house 407 x 268turner-house-407-x-268

Cynhelir arddangosfeydd a gweithgareddau addysg oriel Ffotogallery yn Nhŷ Turner.

Ymholiadau cyffredinol

Tel: 029 2034 1667

ebost: [email protected]

Oriau agor

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn 11am – 5pm (ac eithrio adegau newid arddangosfeydd)

Mynediad am ddim

Cyrraedd yno

Saif Tŷ Turner ar Heol Plymouth, rownd y gornel o orsaf reilffordd Penarth.

Tren

Argymhellir dal tren os ydych yn dod o’r tu allan i Benarth. Ceir trenau o orsaf Ganolog Caerdydd tua 4 gwaith yr awr, ac mae’r daith yn cymryd 15 munud (holwch cyn teithio).

Bws

Bydd bysys 92, 93 and 94 o ganol Caerdydd yn eich gollwng o fewn munud i’r oriel ar droed.

Car

Ceir parcio cyfnod-byr o flaen yr oriel a’r ochr draw i’r ffordd. Gellir parcio ar y stryd hefyd yn y strydoedd preswyl o gwmpas yr oriel.

Mynediad

Mae testunau print-mawr ar gael ac mae croeso i gŵn tywys ym mhob rhan o’r adeilad. Ffoniwch ni ar 029 2070 8870 os oes angen cymorth arnoch.

Gresynwn mai dim ond y llawr isaf sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn ac nad oes gennym gyfleusterau toiled ar y llawr hwn.

Hanes Tŷ Turner

Cafodd James Pyke Thompson, un o drigolion cyfoethog Penarth, y syniad o adeiladu Oriel Tŷ Turner ym 1888, gan ei henwi fel teyrnged i’r peintiwr. Defnyddiodd y cymwynaswr Thompson yr oriel i hyrwyddo un o’i ddiddordebau cymdeithasol, sef y dylai’r cyhoedd allu gweld cynnwys amgueddfeydd ac orielau ar yr un diwrnod, sef dydd Sul, y gellid eu gweld gan y nifer fwyaf o bobl. O ganlyniad, daeth Tŷ Turner yn adnabyddus fel yr ‘Oriel Ddydd Sul’.

Yn wreiddiol, roedd yr oriel ar lawr cyntaf yr adeilad gyda’r ceidwad yn byw ar y llawr isaf. Agorodd yr oriel ym mis Mehefin 1888 gyda sioe o weithiau o gasgliad preifat Thompson, yn cynnwys peintiadau gan J.M.W Turner a Dante Gabriel Rossetti yn ogystal a rhai llestri porslen.

Parhaodd Thompson i ychwanegu at ei gasgliad tan ei farwolaeth ym 1897. Heb ei gefnogaeth a’i frwdfrydedd, collodd y cyhoedd ddiddordeb yn yr oriel yn raddol gyda llai a llai yn ei mynychu. Ym 1921 penderfynodd yr Ymddiriedolwyr roi Tŷ Turner a’i gynnwys i Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, hawliwyd Tŷ Turner gan yr awdurdodau i’w ddefnyddio gan ‘Adran Menywod’ yr Awyrlu. Pan gafodd yr oriel ei dychwelyd ym 1944, cyfarfu Is-bwyllgor Celf i bennu dyfodol yr oriel. Penderfynwyd y byddai Tŷ Turner yn arddangos gweithiau o gasgliad wrth gefn yr Amgueddfa Genedlaethol ac arddangosfeydd dros-dro. Cafodd yr adeilad ei addasu ryw ychydig yn strwythurol a’i ailagor ym 1950, a pharhaodd i arddangos sioeau a drefnwyd gan yr Amgueddfa Genedlaethol tan 2003 pan aeth Ffotogallery yn gyfrifol am drefnu’r rhaglen.

Ymweliadau Grŵp

Os ydych yn bwriadu ymweld â’r oriel, lawrlwythwch ein llawlyfr rhad ac am ddim,  Tŷ Turner: Cynllunio eich Ymweliad, sy’n cynnig syniadau a ffyrdd y gall athrawon/arweinwyr grŵp elwa i’r eithaf ar ymweliad â Ffotogallery a theimlo’n ddigon hyderus i ddefnyddio’r arddangosfeydd yn annibynnol os bydd angen.

Mae’n cynnwys syniadau ar gyfer paratoi, gweithgareddau oriel, a gwaith dilynol y gobeithiwn y byddant yn ysgogi eich grŵp, ac o ddefnydd iddo. Gallwch addasu’r rhain neu ddethol y rhai mwyaf addas i’r arddangosfa ac oed/gallu eich grŵp.

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth neu os hoffech drefnu ymweliad fel grŵp â’r oriel, neu fanteisio ar ein rhaglen o sgyrsiau a digwyddiadau am ddim, da chi, cysylltwch â’r Tîm Addysg yn Nhŷ Turner ar 029 2034 1667 neu ebostiwch [email protected]