Board

Angharad Evans

Portrait of Angharad Evans

Mae Angharad yn gyfreithiwr ymgynghorol ym maes ffilm a theledu sy’n cynghori busnesau o bob maint, o rai sydd megis cychwyn i frandiau sy’n rhyngwladol adnabyddus, a hynny mewn perthynas â phob agwedd o ariannu a chynhyrchiad ffilm a theledu. Cyn dod yn ymgynghorydd, roedd hi’n Bennaeth Adran Materion Cyfreithiol a Busnes S4C ac mae hi wedi gweithio yn y tîm Ffilmiau a Chyfryngau arbenigol yn SJ Berwin, Llundain. Mae hi’n cynghori ar gyd-gynhyrchu, dosbarthu, trefniadau ariannu pleidiau niferus, cytundebau am hawliau, cytundebau opsiynau a chliriadau. Mae cyhoeddiadau Legal 500 a Chambers yn rhoi cydnabyddiaeth iddi fel Unigolyn Arweiniol yng Nghyfraith y Cyfryngau yng Nghymru.