Board

Deian Jones

Portrait of Deian Jones

Mae Deian yn Rheolwr Gyfarwyddwr yn Hodge Lifetime yng Nghaerdydd, ac mae’n gyfrifol am bob agwedd o ddatblygiad y busnes, gyda ffocws arbennig ar lunio cynyrchion, canlyniadau i gwsmeriaid a strategaeth. Yn ystod ei amser gyda Grŵp Hodge mae wedi dal amrywiaeth o rolau prosiect a rolau’n ymwneud â strategaeth a risg. Mae’n gyfrifydd siartredig ac fe dreuliodd wyth mlynedd yn gweithredu ymarfer archwilio gwasanaethau ariannol KPMG, gan arbenigo yn sector y gwasanaethau cyllid adwerthu a’r sector aswiriant bywyd.