Board

Hugh Thomas

Portrait of Hugh Thomas

Hugh yw sylfaenydd menter My Future My Choice ac mae wedi creu rhaglenni addysgol aml-ddisgyblaeth sy’n hybu hyder pobl ifanc a’u hysbrydoli i feddwl o ddifrif am eu dyfodol. Yn ystod ei yrfa mae wedi arwain mentrau addysg ar gyfer llywodraeth leol a’r llywodraeth genedlaethol, rhedeg cwmni celfyddydau, rhedeg digwyddiadau celf cyhoeddus, gweithio mewn ysgolion uwchradd, a sefydlu prosiectau cymunedol ac elusennau. Hugh yw Cyfarwyddwr Gweithgareddau Addysg y Bristol Initiative Trust ac Ymddiriedolaeth y Balmoral MV - llong stem hanesyddol.