Artist

John 'Hoppy' Hopkins

Portrait of John 'Hoppy' Hopkins

Roedd John ‘Hoppy’ Hopkins (15 Awst 1937 – 30 Ionawr 2015) yn ffotograffydd a gwneuthurydd fideo ac yn weithredydd gwleidyddol a oedd yn ffigwr blaenllaw ym mudiad tanddaearol y DU yn Llundain. Ym 1965, helpodd i sefydlu ‘Ysgol Rydd Llundain’ yn Notting Hill. Arweiniodd hyn, yn ei dro, at sefydlu carnifal Notting Hill. Ym 1966, cyd-sylfaenodd Hopkins yr International Times dylanwadol, papur newydd tanddaearol radicalaidd a chyhoeddiad ‘amgen’ cyntaf Ewrop. Yn llais i genhedlaeth gyfan, fe’i golygwyd yn y lle cyntaf gan y bardd a’r dramodydd o Glasgow, Tom McGrath (1940 – 2009). Parhaodd Hopkins i fod yn aelod o’r bwrdd golygyddol ac yn un o’i brif gyfranwyr. Helpodd hefyd i sefydlu Clwb chwedlonol yr UFO gyda Joe Boyd; y band preswyl oedd Pink Floyd.