Artist

Katrien De Blauwer

Portrait of Katrien De Blauwer

Ganed yn Ronse, Gwlad Belg

Yn byw yn Antwerp

Mae Katrien wedi datblygu meistrolaeth lwyr o gelfyddyd ‘torri’ - term sy’n diffinio ei harfer yn well na ‘collage’. Dyw ‘collage’ ddim yn llwyddo i gyfleu ei meistrolaeth o gyfansoddiad ac effaith ffurfiol ei chreadigaethau. Mae ganddi arddull artistig sy’n deillio o ganfyddiad greddfol a phroses farddonol, ond mae ei dull gweithio, yn ei hanfod, yn gysyniadol ac elfennol. Yng ngwaith Katrien De Blauwer mae craffter miniog a sylwgarwch treiddgar yn rhan annatod o’r berthynnas rhwng yr elfennau sy’n creu’r ffotograff a’r testun ei hun - y ffordd mae hi’n gallu dal darn o rywbeth real wrth ei fframio, ynghyd â gofod y ddelwedd a holl amrywiaeth lefelau a lliwiau ei gyfansoddiad. Ond nid yw Katrien yn ffotograffydd yn ystyr uniongyrchol y gair. Mae hi’n casglu, distyllu ac ail-gylchu gwahanol elfennau o bob math o ffotograffau er mwyn adfywio eu gwerth ffurfiol.