Lua Ribeira

Portrait of Lua Ribeira

Ganed Lua Ribeira yn Galicia, yng ngogledd Sbaen yn 1986. Enillodd radd BA (Anrhydedd) ym maes Astudiaethau’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Vigo yn 2009. Fe ddarganfu hi ffotograffiaeth ar ôl symud i Barcelona i astudio Dylunio Graffig yn 2010. Erbyn 2012 roedd ffotograffiaeth wedi tyfu’n alwedigaeth, ac fe symudodd i’r DU a chofrestru ar gwrs Ffotograffiaeth Ddogfennol Prifysgol De Cymru – lle graddiodd gydag anrhydedd yn 2016.

Mae cydweithio’n un o nodweddion amlwg ymarfer artistig Lua Ribeira, ac mae gwaith ymchwil trylwyr ac ymroddiad ymdrwythol i destun ei gwaith yn greiddiol i hynny. Mae hi’n anelu i estyn y tu hwnt i rwystrau cymdeithasol a thorri’r strwythurau sy’n arwahanu cymunedau penodol. Wrth archwilio canfyddiadau am fyw a bod sy’n herio syniadau caeth am arferion cymdeithasol ‘derbyniol’, mae Ribeira hefyd yn cwestiynnu gwerthoedd a moesau ei magwraeth ei hunan.

Derbyniodd Lua Ribeira Grant Ffotograffig Firecracker yn 2015, Gwobr Ffotograffwyr Graddedig Magnum yn 2017 a Gwobr Jerwood Photoworks yn 2018. Cafodd cyfrol ‘Noises’ ei chyhoeddi gan Fishbar yn 2017 ac fe ymddangosodd y gweithiau hefyd yn y gyfrol ‘Firecrackers, Female Photographers Now’, a gyhoeddwyd gan Thames & Hudson. Yn 2018, cafodd Ribeira ei dewis yn un o Enwebeion Magnum.