Maryam Wahid

Portrait of Maryam Wahid

Mae Maryam Wahid (ganed 1995) yn artist llawrydd sydd wedi ennill gwobrau ac mae ei gwaith yn archwilio ei hunaniaeth fel merch Fwslimaidd Bacistanaidd Brydeinig. Mae hi’n mynegi gwreiddiau’r gymuned Bacistanaidd yn ei dinas gartref, Birmingham (DU) drwy archwilio ei hanes teuluol sydd â gwreiddiau dwfn yno; a’r integreiddio mawr gan ymfudwyr yn y Deyrnas Unedig. Mae ei chefndir academaidd mewn Celf, Ffotograffiaeth ac Astudiaethau Crefyddol ochr yn ochr â’i diddordeb mawr mewn gwybyddiaeth ddiwylliannol ac ideolegau crefyddol wedi dylanwadu’n gynyddol ar ei gwaith. Mae ei gwaith yn archwilio’r hunaniaeth fenywaidd, hanes cymuned o Dde Asia ym Mhrydain a’r syniad o gartref a pherthyn. Mae hi wedi cael ei chomisiynu i greu ffotograffau i’r Guardian, Financial Times, Prifysgol Metropolitan Manceinion a The People’s Picture, ymysg eraill.