Board

Philippa Haughton

Portrait of Philippa Haughton

Mae Philippa yn ymchwilydd cymdeithasol sy’n gweithio yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae ganddi gefndir ym maes hanes ac mae wedi cyhoeddi gwaith ar hanes Prydain yn yr ugeinfed ganrif, ymddangosiad y diwydiannau creadigol, menywod ym maes hysbysebu a’r economi wedi’r rhyfel. Cyn ymuno â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol roedd yn darlithydd Hanes Economaidd ym Mhrifysgol Caerdydd.