Cwrs

Ffotograffiaeth Ddigidol Uwch

Ffotograffiaeth Ddigidol Uwch
© Rhodri Lewis
Ffotograffiaeth Ddigidol Uwch
© Andrew Ricketts
Ffotograffiaeth Ddigidol Uwch
© Christine Davies

Datblygwch eich dealltwriaeth o botensial creadigol a gweledol ffotograffiaeth ddigidol trwy ddysgu am dechnegau ffotograffiaeth ddigidol a meddalwedd fel Adobe Photoshop. Byddwch yn cynhyrchu prosiect ffotograffig unigol, gan ddefnyddio'r sgiliau a ddysgir, ac yn cymryd rhan mewn ystyriaeth feirniadol o ddelweddau digidol.

Nod y cwrs byr hwn yw:
Datblygu dealltwriaeth ymarferol eang o'r ffactorau gweledol a thechnegol sy'n berthnasol i drin ffotograffau digidol a hybu dealltwriaeth o gysyniadau ac egwyddorion ffotograffiaeth ddigidol. Bydd y cwrs yn datblygu dealltwriaeth o botensial creadigol a gweledol ffotograffiaeth ddigidol trwy ganolbwyntio ar feddalwedd fel Adobe Photoshop a thechnegau ffotograffiaeth ddigidol. Bydd hefyd yn meithrin gallu ymarferol i gyflwyno cyfres o ddelweddau ac yn ystyried gwahanol ddulliau perthnasol o fynd ati. Bydd pob myfyriwr yn magu sgiliau dehongli trwy astudio gwaith ffotograffwyr eraill sy'n gweithio gyda thechnolegau digidol ac yn cynhyrchu prosiect ffotograffig unigol, gan ddefnyddio'r sgiliau a ddysgir ar y cwrs. Bydd myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan mewn ystyriaeth feirniadol o'r delweddau hynny.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd - mae'n werth 20 credyd Addysg Uwch, Lefel 4. Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno derbyn yr achrediad gyflwyno'u gwaith ar ddiwedd y cwrs ac ennill gradd 'Llwyddo'. Nid yw cyflwyno gwaith ar gyfer achrediad yn orfodol.