Arddangosfa / 9 Meh – 22 Gorff 2023

Assignments 23

The British Press Photographers' Association

Assignments 23
© Julian Simmonds
Assignments 23
© Molly Darlington
Assignments 23
© Jeff Moore

Rhagolwg o'r Arddangosfa: Dydd Iau 8 Mehefin, 6 - 9pm

Byddwn wrth ein boddau yn Ffotogallery yr Haf hwn yn cynnal ‘Assignments23’, sy’n teithio i Gymru am y tro cyntaf. Cymdeithas Ffotograffwyr y Wasg Brydeinig (BPPA) sy’n trefnu’r arddangosfa dirnod hon, a bydd yn cynnwys detholiad o ffotograffiaeth orau’r wasg Brydeinig fydd yn cael ei ddewis o alwad agored. Bydd hyn yn dilyn ei gyfnod cychwynnol o ddeg diwrnod yn Bargehouse Llundain ar y Southbank ym mis Mai.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at gynnal yr arddangosfa ‘Assignments23’ yma yn Ffotogallery, nid yn unig am mai dyma’r tro cyntaf iddi gael ei harddangos yng Nghymru, ond hefyd am ei bod yn arddangos ffotograffau a fydd yn chwarae rôl hanfodol i’n helpu i gofio a myfyrio ar rai o’r digwyddiadau allweddol sydd wedi digwydd ym Mhrydain yn y flwyddyn ddiwethaf yma.”

“Mae’n bleser mawr gan BPPA ddod ag ‘Assignments23’ i Gymru am y tro cyntaf yn dilyn ymlaen o’n harddangosfa yn Llundain. Ein nod yw cymryd y ffotograffau o’u harddangosiad cyntaf i rannau eraill o Brydain a’u rhoi i gynulleidfa ehangach ac rydym wrth ein boddau cael gweithio gyda Ffotogallery i ddod â’r cynrychioliad anhygoel hwn o ffotograffiaeth y wasg Brydeinig i Gaerdydd.” - Paul Ellis, Cadeirydd BPPA

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys ffotograffau a gyflwynwyd drwy alwad agored ‘Assignments23’, a gwnaed y dewisiadau gan banel o feirniaid oedd yn cynnwys Phil Coburn (Daily Mirror), Talar Kalajian (Agence France-Presse), Matthew Fearn (The Telegraph), Alan Crowhurst (Getty Images) a Freddie Sloan (Hello Magazine).

Proffil Artist

The British Press Photographers' Association