Cwrs

Argraffu Ffotograffau Du a Gwyn

Mae'r cwrs hwn yn archwilio'r cysylltiadau rhwng technegau prosesu ac argraffu analog a digidol ac yn datblygu dealltwriaeth o botensial creadigol a gweledol ffotograffiaeth mewn du a gwyn. Bydd myfyrwyr yn cynhyrchu portffolio o brintiau o safon proffesiynol ar thema o’u dewis nhw, ar sail negatifau neu ffeiliau digidol.

Nod y cwrs byr hwn yw:
Datblygu dealltwriaeth o botensial creadigol a gweledol ffotograffiaeth mewn du a gwyn ac archwilio'r cysylltiadau rhwng technegau prosesu ac argraffu analog a digidol. Bydd y cwrs hefyd yn meithrin gallu ymarferol i gyflwyno cyfres o ddelweddau du a gwyn a’r gallu i ystyried gwahanol ddulliau perthnasol o fynd ati. Bydd pob myfyriwr yn magu sgiliau dehongli trwy edrych ar waith ffotograffwyr du a gwyn eraill ac yn cynhyrchu prosiect ffotograffig unigol, gan ddefnyddio'r sgiliau a ddysgir ar y cwrs. Bydd myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan mewn ystyriaeth feirniadol o'r delweddau hynny.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd - mae'n werth 20 credyd Addysg Uwch, Lefel 4. Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno derbyn yr achrediad gyflwyno'u gwaith ar ddiwedd y cwrs ac ennill gradd 'Llwyddo'. Nid yw cyflwyno gwaith ar gyfer achrediad yn orfodol.