Digwyddiad / 18 Awst 2018

Dal a Chreu – Adeiladu a Churadu

Y trydydd yn rhaglen Ffotogallery o weithdai haf i’r teulu cyfan, a gynhelir yn Nhŷ Turner, Penarth.

Ewch yn bensaer ac yn guradur am y dydd yn Ffotogallery trwy ddylunio’ch gofod arddangos eich hun. Rhannwch gyda ni sut beth fyddai eich oriel berffaith yn y sesiwn alw-heibio hon. Bydd gweithgareddau ar gael ar gyfer pob oed.

Darperir yr holl ddefnyddiau. Rhaid i blant o dan 16 fod yng nghwmni oedolyn.

Rydym yn ymfalchïo bod gennym bolisi talwch-hynny-a-allwch. Croeso i bawb fynychu, a byddwn yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniad ariannol. Da chi, bwciwch le o flaen llaw er mwyn i ni sicrhau bod gennym ddigon o ddefnyddiau ar gyfer y diwrnod.

Gresynwn mai dim ond llawr isaf yr oriel sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn ar hyn o bryd ac nad oes gennym gyfleusterau toiled ar y llawr hwn. Ffoniwch ni ar 029 2034 1667 os oes arnoch angen mwy o wybodaeth am hygyrchedd.