Digwyddiad / 29 Ion 2022

Children's Art Workshop

Byddwn yn cynnal gweithdy celf AM DDIM i blant hyd at 12 oed ar Ddydd Sadwrn 29 Ionawr o 12pm hyd 4pm yn ein horiel yn yr Hen Ysgol Sul, Fanny Street, Cathays.

Ymunwch â ni i wneud eich hunanbortread cyfryngau cymysg eich hun sy’n dangos i ni pwy ydych CHI!

Galwch i mewn unrhyw bryd rhwng 12pm a 4pm.