Digwyddiad / 27 Gorff 2024

Uwchgynhadledd Argyfwng Hinsawdd ar gyfer y Sector Celfyddydau a Diwylliant yng Nghymru

Dewch i ymuno â ni i fwynhau diwrnod o wybodaeth a gweithredu i gefnogi’r Sector Celfyddydau a Diwylliant yng Nghymru wrth i ni wynebu’r Argyfwng Hinsawdd. Dewch i gwrdd â llu o sefydliadau, artistiaid a phobl greadigol sy’n ymdrechu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a chanfod sut y gallwch helpu. Bydd stondinau, siaradwyr a chyflwyniadau a fydd yn rhoi cyfle i chi ddysgu rhwydweithio a gweithredu i wneud ein sector yn gynaliadwy a lledaenu’r neges i gynulleidfa ehangach.