Course

Dylunio Gwe Creadigol 1

Dylunio Gwe Creadigol 1
© Anarose Smith

Mae'r modiwl craidd hwn yn gyflwyniad i ddylunio HTML sylfaenol gyda meddalwedd cod agored rhad ac am ddim fel Codepen.io a Brackets. Dysgwch sut i greu gwefannau hawdd eu defnyddio, sut i ddefnyddio pŵer taflenni arddull CSS i greu cynlluniau effeithiol, sut i ddefnyddio teip a sut i gynllunio system lywio. Dysgwch sut i greu a pharatoi graffeg gydag Adobe Photoshop a sut i osod a chynnal cynnwys amlgyfrwng ar y we.

Nod y cwrs hwn yw:
Datblygu dealltwriaeth o egwyddorion sylfaenol dylunio gwe. Bydd y cwrs yn annog myfyrwyr i ddatblygu eu hymwybyddiaeth o ystod o becynnau meddalwedd er mwyn cynhyrchu gwefan weithredol sy'n arddangos dealltwriaeth o gysyniadau sylfaenol dylunio. Bydd pob myfyriwr yn cynhyrchu gwefan hawdd ei defnyddio trwy gyfrwng amrywiaeth o dechnegau.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd - mae'n werth 20 credyd Addysg Uwch, Lefel 4. Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno derbyn yr achrediad gyflwyno'u gwaith ar ddiwedd y cwrs ac ennill gradd 'Llwyddo'. Nid yw cyflwyno gwaith ar gyfer achrediad yn orfodol.