Course

Dylunio Gwe Creadigol 2

Yn y modiwl dilynol hwn, byddwch yn creu graffeg a thudalennau gwe mwy soffistigedig gyda chymorth Adobe Photoshop. Byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth o'r technegau diweddaraf, yn defnyddio HTML a CSS ac yn cynnwys sgriptiau Javascript, ffurflenni a CSS yn eich dyluniadau gyda chymorth amrywiaeth o feddalwedd cod agored. Dysgwch am allu Gwe 2.0 i ychwanegu elfennau rhyngweithiol a chysylltiadau â rhwydweithiau cymdeithasol at eich gwefan.

Byddwch yn meithrin dealltwriaeth o'r cysyniadau dylunio a ddefnyddir i adeiladu gwefannau proffesiynol. Bydd y cwrs hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o nodweddion estynedig meddalwedd fel Photoshop a Dreamweaver, ac yn canolbwyntio ar HTML, CSS a JavaScript. Bydd yn darparu sgiliau ymarferol ar gyfer dylunio gwe ynghyd â dealltwriaeth o gysyniadau dylunio proffesiynol a defnydd priodol o ddelweddau digidol.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd - mae'n werth 20 credyd Addysg Uwch, Lefel 4. Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno derbyn yr achrediad gyflwyno'u gwaith ar ddiwedd y cwrs ac ennill gradd 'Llwyddo'. Nid yw cyflwyno gwaith ar gyfer achrediad yn orfodol.