Prosiect / 1 Ebr – 30 Ebr 2019

Diffusion 2019: Sound+Vision

Thema Diffusion 2019 yw Sain+Llun. Bydd yr ŵyl yn archwilio’r berthynas rhwng sain, ffotograffiaeth a chyfryngau lens a sut mae sain yn dylanwadu ar y ffordd y caiff delweddau eu cyfryngu, cyflwyno a’u darllen yn ein diwylliant gweledol cyfoes; ac yn yr un modd, sut y gall cerddoriaeth fod yn brofiad gweledol yn ogystal â chlywedol.

Diffusion 2019 yw’r bedwaredd mewn cyfres o wyliau a gynhelir gennym bob yn eilflwydd. Yn ystod yr ŵyl byddwn yn cyflwyno rhaglen o arddangosfeydd, ymyriadau, sgriniadau, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn pob math o fannau a lleoliadau go iawn a rhithwyr. Yn ogystal â’r cynnwrf o gyfrannu’n uniongyrchol i’r ŵyl a bod yn rhan o ddigwyddiad â chyrhaeddiad rhyngwladol, mae Diffusion 2019 yn cynnig cymaint mwy – cyhoeddiadau print ac arlein, gwefannau, cynnwys ar gyfer ffonau symudol a thrafodaethau ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Datgelir y rhaglen ym mis Hydref 2018: diffusionfestival.org