Cwrs

Ffotograffiaeth Ddogfennol

Ffotograffiaeth Ddogfennol
© David Griffiths
Ffotograffiaeth Ddogfennol
© Jon Roberts
Ffotograffiaeth Ddogfennol
© Michael Paul

Mae'r cwrs hwn yn archwilio hanes ac enghreifftiau nodedig o ffotograffiaeth ddogfennol ac yn canolbwyntio ar y defnydd a wneir o naratifau gweledol yn y cyfrwng. Gan edrych ar waith ffotograffwyr yn y maes, ac archwilio technegau ymarferol, bydd myfyrwyr yn ymchwilio, yn cynllunio ac yn cyflwyno prosiect ffotograffig personol neu stori mewn delweddau.

Nod y cwrs byr hwn yw:
Datblygu dealltwriaeth o hanes, cysyniadau sylfaenol a gwaith yng nghyfrwng ffotograffiaeth ddogfennol. Bydd y cwrs hwn yn datblygu gallu myfyrwyr i adnabod testun, ac i ymchwilio, cynllunio a chwblhau prosiect ffotograffig dogfennol sy'n arddangos ac yn datblygu archwiliad penodol.

Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau wrth ddehongli gwaith ffotograffwyr eraill sy'n gweithio yn y maes, a byddant yn datblygu eu gallu i ystyried yn feirniadol ac i ddehongli eu delweddau eu hunain yng nghyd-destun ehangach ffotograffiaeth ddogfennol. Bydd y cwrs hwn yn datblygu dealltwriaeth o botensial ffotograffiaeth i gyfathrebu a chyflwyno naratif, ar y cyd â gallu ymarferol i gyflwyno dogfen weledol sy'n arddangos safbwyntiau cadarn yn unol â theorïau a chysyniadau sylfaenol y cyfrwng.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd - mae'n werth 20 credyd Addysg Uwch, Lefel 4. Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno derbyn yr achrediad gyflwyno'u gwaith ar ddiwedd y cwrs ac ennill gradd 'Llwyddo'. Nid yw cyflwyno gwaith ar gyfer achrediad yn orfodol.