Course

Cyflwyniad i Fideo Digidol

Cyflwyniad i Fideo Digidol
© Kathryn John

Cyflwyniad hwyliog i ddechreuwyr sy’n canolbwyntio ar ddefnyddio camerâu fideo digidol a golygu. Bydd cyfranogwyr sy'n dilyn y cwrs hwn yn dysgu sut i roi sglein ar eu ffilmiau teuluol neu gymryd y camau cyntaf mewn gyrfa newydd.

Yn ystod y pum sesiwn, bydd cyfuniad o seminarau ymarferol, ymarferion creadigol, dangosiadau ffilm a thrafodaethau grŵp yn cyflwyno hanfodion cynhyrchu a golygu fideo gyda chymorth meddalwedd Apple Final Cut Pro X.

D.S. Bydd angen eich camera fideo eich hun arnoch er mwyn dilyn y cwrs hwn (galla hynny gynnwys tabled, ffôn symudol neu DSLR sy'n gallu ffilmio fideo). Yn ogystal â hynny, rydym yn argymell bod myfyrwyr yn dod â Disg Galed Allanol gyda nhw er mwyn storio eu gwaith.)

Nod y cwrs byr hwn yw:
Datblygu gwybodaeth ymarferol sylfaenol o dechnegau cynhyrchu yn ogystal â dealltwriaeth o egwyddorion sylfaenol iaith ffilm er mwyn creu fframwaith beirniadol, creadigol a thechnegol ar gyfer creu a gwerthuso gweithiau symudol. Mae'r cwrs yn cynnig profiad ymarferol o gynllunio prosiectau, trin camera, ffilmio, a'r technegau golygu sylfaenol y mae eu hangen er mwyn cynhyrchu fideo byr.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd - mae'n werth 20 credyd Addysg Uwch, Lefel 4. Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno derbyn yr achrediad gyflwyno'u gwaith ar ddiwedd y cwrs ac ennill gradd 'Llwyddo'. Nid yw cyflwyno gwaith ar gyfer achrediad yn orfodol.