Cwrs

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Canolradd

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Canolradd
© Judy Davies
Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Canolradd
© Rebecca John
Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Canolradd
© Rob Stevens

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich sgiliau ffotograffig ac yn archwilio iaith a hanes ffotograffiaeth. Byddwch yn dysgu sut i gofnodi symudiad ac yn creu cyfres o ddelweddau grymus ar thema o'ch dewis chi. Byddwch yn cael cyflwyniad i waith yn yr ystafell dywyll ac ôl-gynhyrchu digidol er mwyn creu cyfres o brintiau ffotograffig o safon broffesiynol.

Nod y cwrs byr hwn yw:
Datblygu gallu i gymhwyso technegau ffotograffig wrth greu delweddau, ac archwilio amrywiaeth o brosesau argraffu ffotograffig. Bydd y cwrs hwn yn meithrin dealltwriaeth gadarn o ddeunyddiau ffotograffig, a gallu i ymgymryd â phrosiectau a fydd yn arddangos agwedd bersonol at greu delweddau. Trwy gyfrwng ystyriaeth feirniadol o'u gwaith ffotograffig eu hunain ac eraill, bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth bellach o oblygiadau gweledol a diwylliannol ffotograffiaeth. Bydd y cwrs yn darparu gwybodaeth ymarferol o dechnegau’r ystafell dywyll - cemegol a digidol - gan gynnwys amlygiad, contrast a rheoli lliw wrth brosesu a chynhyrchu printiau ffotograffig. Bydd pob myfyriwr yn cynhyrchu prosiect ffotograffig unigol, gan ddefnyddio’r sgiliau a ddysgir, ac yn cymryd rhan mewn ystyriaeth feirniadol o'r lluniau hynny.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd - mae'n werth 20 credyd Addysg Uwch, Lefel 4. Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno derbyn yr achrediad gyflwyno'u gwaith ar ddiwedd y cwrs ac ennill gradd 'Llwyddo’. Nid yw cyflwyno gwaith ar gyfer achrediad yn orfodol.