Cwrs

Tirluniau Ffotograffig

Tirluniau Ffotograffig
© Debbie Yanez
Tirluniau Ffotograffig
© Bob Nicholls
Tirluniau Ffotograffig
© Lucien Wise

Mae'r cwrs hwn yn archwilio tirluniau ffotograffig mewn cyd-destun hanesyddol. Bydd yn archwilio amser, tywydd a dylanwad ac ansawdd golau a gallu i gyfleu teimladau gwahanol. Bydd myfyrwyr yn tynnu lluniau ac yn cynhyrchu portffolio o ddelweddau lliw neu ddu a gwyn.

Nod y cwrs byr hwn yw:
Datblygu dealltwriaeth o gysyniadau sylfaenol tirluniau ffotograffig yng nghyd-destun cyfoes a hanesyddol cynrychioliadau o dirwedd. Bydd y cwrs hwn yn meithrin dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o botensial creadigol a gweledol tirluniau ffotograffig. Bydd myfyrwyr yn ennill sgiliau wrth ddehongli gwaith ffotograffwyr eraill sy'n gweithio yn y maes, ac yn datblygu'r gallu i ystyried yn feirniadol a dehongli eu delweddau eu hunain yng nghyd-destun ehangach tirluniau ffotograffig. Bydd y cwrs hwn yn datblygu dealltwriaeth o natur golau naturiol fel y'i gwelir ac fel y caiff ei ffotograffio, ynghyd â gallu ymarferol i gyflwyno prosiect yn unol â theorïau a chysyniadau sylfaenol tirluniau ffotograffig.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd - mae'n werth 20 credyd Addysg Uwch, Lefel 4. Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno derbyn yr achrediad gyflwyno'u gwaith ar ddiwedd y cwrs ac ennill gradd 'Llwyddo’. Nid yw cyflwyno gwaith ar gyfer achrediad yn orfodol.