Course

Iaith Ffotograffiaeth

Dewch i archwilio gwreiddiau ac effeithiau ffotograffiaeth ar ein bywydau - ar gymdeithas a chelfyddyd ac ar wyddoniaeth, rhyfel, a'r cyfryngau cymdeithasol datblygol. Mae'r modiwl newydd hwn yn archwilio arfer ffotograffig a bydd yn eich galluogi i ddatblygu astudiaethau personol ac i ddadansoddi byd delweddol cynyddol gymhleth sy'n cynnwys masnach a chyfathrebu. Fe gewch chi gyfle hefyd i drawsnewid eich gwaith ffotograffig neu ddelweddol eich hun.

Cyflwynir y cwrs trwy gyfrwng cyfuniad o ddarlithoedd, trafodaethau, sesiynau tiwtorial, dangosiadau, gweithdai ac ymweliadau ag arddangosfeydd. Byddwch yn magu dealltwriaeth ddyfnach o'r cyfrwng, yn ymwneud â thrafodaethau cyfredol ym myd ffotograffiaeth ac yn datblygu eich llais eich hun - fel beirniad, fel defnyddiwr ac fel creawdwr delweddau.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd - mae'n werth 20 credyd Addysg Uwch, Lefel 4. Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno derbyn yr achrediad gyflwyno'u gwaith ar ddiwedd y cwrs ac ennill gradd 'Llwyddo’. Nid yw cyflwyno gwaith ar gyfer achrediad yn orfodol.