Arddangosfa / 4 Tach – 23 Ion 2021

Nifer i Leisiau, Un Genedl 2

Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© Mohamed Hassan
Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© John Manley
Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© Robert Law
Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© Antonia Osuji
Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© Jo Haycock

Yn dilyn y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru yn cyhoeddi bod pob amgueddfa ac oriel yng Nghymru i gau, bydd Ffotogallery yn agor o 11am – 5pm Ddydd Gwener 4 Rhagfyr, ond yn cau wedi hynny. Yn amodol ar ganllawiau pellach, rydym yn disgwyl ail agor yn fuan ym mis Ionawr 2021.

Mae hwn yn newyddion siomedig i ni, ond rydym wrth ein boddau ein bod wedi gosod yr arddangosfa ac wedi paratoi’r oriel fel ei bod yn ddiogel rhag COVID ac y gallwn dderbyn ymwelwyr gynted ag y cawn y caniatâd i wneud hynny.

Yn y cyfamser, byddwn yn cynhyrchu adnoddau ar-lein i gyd-fynd â’r arddangosfa i chi gael ei mwynhau o’ch cartref, felly cadwch lygad ar ein gwefan a chofiwch danysgrifio i’n rhestr bostio er mwyn derbyn y diweddariadau’n uniongyrchol ar yr e-bost bob amser.


Abby Poulson, Antonia Osuji, Cynthia MaiWa Sitei, Ethan Beswick, Jack Osborne, Jo Haycock, John Manley, Kaz Alexander, Lucy Purrington, Matthew Eynon, Mohamed Hassan, Robert Law.

Argymhellwn eich bod yn archebu eich ymweliad â Nifer o Leisiau, Un Genedl 2 yn Ffotogallery o flaen llaw gan ddefnyddio’r ddolen hon. Os na fyddwch wedi archebu eich ymweliad o flaen llaw, efallai y bydd gofyn i chi aros tu allan os ydyn ni wedi cyrraedd ein uchafswm ymwelwyr.

Wrth i Gymru ddod allan o wyth mis heriol cyntaf y pandemig, mae Ffotogallery yn ailagor ei ddrysau ar 4 Rhagfyr gydag arddangosfa sy’n cyflwyno golwg fwy optimistaidd ar ddyfodol ein cenedl. Mae Nifer o Leisiau, Un Genedl 2 yn cynnwys gwaith deuddeg o ffotograffwyr dawnus sy’n gweithio yng Nghymru heddiw. Mae’r arddangosfa’n cyfleu cyfoeth ac amrywiaeth daearyddiaeth, diwylliant a chymdeithas y genedl, mewn cyfnod o ansicrwydd a newid mawr.

Yn ystod y Cyfnod Clo, gwahoddodd Ffotogallery ffotograffwyr proffesiynol ar hyd a lled Cymru i enwebu ffotograffwyr, myfyrwyr ac artistiaid y mae eu gwaith yn cynnig cipolwg ar fywyd cyfoes ac yn cynrychioli ehangder y ddawn sydd i’w chael yng Nghymru ac sy’n haeddu cael ei gweld yn ehangach. Dewiswyd deuddeg o artistiaid ledled Cymru, sy’n adlewyrchu amrywiaeth eang o bynciau a gwahanol agweddau ar ffotograffiaeth. Mae David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery, yn esbonio:

“Trwy gyfrwng yr arddangosfa hon ac yn y gwaith sydd i ddod gan Ffotogallery, rydym eisiau sicrhau ein bod yn gwerthfawrogi’r rôl y mae pobl o bob rhan o’n cymdeithas yn ei chwarae i greu Cymru liwgar ac egnïol. Gwyddom y bydd y celfyddydau yng Nghymru’n gryfach, yn fwy cyffrous ac yn berthnasol i fwy o bobl os byddwn yn croesawu amrywiaeth. Rydym yn annog cyfranogaeth y cyhoedd ac ymgysylltiad â’r gynulleidfa yn frwd iawn gyda’r materion sy’n codi o’r arddangosfa”.

Mae’r arddangosfa wedi bod yn bosibl diolch i gymorth Cronfa Adferiad Diwylliannol Cyngor Celfyddydau Cymru, sydd wedi galluogi i Ffotogallery hefyd wneud ei oriel yn ddiogel rhag Covid ac yn groesawgar i ymwelwyr.

Cychwynnodd y rhaglen Nifer o Leisiau, Un Genedl ei bywyd fel arddangosfa deithiol a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â Ffotogallery a Senedd Cymru, i ddathlu 20 mlynedd o ddatganoliad yng Nghymru.

Mae’r oriel yn cydymffurfio’n llawn â’r gofynion diogelu rhag COVID. Dylid gwisgo masgiau wyneb bob amser o fewn yr adeilad heblaw bod y gwisgwr wedi’i eithrio, ac mae hylif diheintio’r dwylo ar gael drwy’r adeilad cyfan. Rydym yn annog ymwelwyr i lawrlwytho Ap COVID-19 y GIG a sganio’r cod QR wrth fynd i mewn i’r oriel.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ymweld, yna mae croeso i chi gysylltu â ni ar info@ffotogallery.org neu 029 2034 1667.