Digwyddiad / 13 Gorff 2024

Ffair Lyfrau

I gyd-fynd â’n harddangosfa, bydd ein ffair lyfrau/gelf nesaf yn canolbwyntio ar themâu tebyg – rydym wedi gwahodd gwneuthurwyr llyfrau, cyhoeddwyr llyfrau, ysgrifenwyr, artistiaid, ffotograffwyr a chrefftwyr sydd wedi’u dylanwadu gan yr argyfwng hinsawdd, materion amgylcheddol a chynaliadwyedd.

Hyd yn hyn mae’r stondinwyr a gadarnhawyd yn cynnwys Offline Journal, 2TenBooks, Ffoto Newport, Yellow Back Books, Tribe Art Magazine, Shelf Life Books and Zines, Heidi Mehta a Fauna Living. Cysylltwch â [email protected] os oes gennych ddiddordeb mewn cael stondin.

Byddwn hefyd yn cynnal gweithdy, wedi’i hwyluso gan Dan Staveley, ynglŷn â sut i wneud datblygydd prosesu ffilmiau cynaliadwy ac eco-gyfeillgar i bob un ohonoch sy’n hoffi analog – byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion ac amseriadau cyn hir.