Digwyddiad / 1 Chwef 2022

Dydd Mawrth Te a Theisen

Mae’n bleser mawr gan Ffotogallery eich gwahodd i’n Dydd Mawrth Te a Theisen cyntaf yn 2022 yn yr Hen Ysgol Sul ar Fanny Street!

Ymunwch â ni i fwynhau paned a theisen ac i gymdeithasu’n ddiogel yn ein horiel hyfryd.

Ein harddangosfa bryd hynny fydd Invisible Britain: This Separated Isle, wedi ei guradu gan Paul Sng.

Byddwn ni’n darparu’r cacenau a’r diodydd a byddwn wrth ein boddau’n eich gweld chi yno!