Arddangosfa / 1 Ebr – 30 Ebr 2019

The Nemesis Machine

Stanza

The Nemesis Machine
© Stanza

Mae The Nemesis Machine yn ddarn mawr o waith sy’n cynrychioli cymhlethdodau’r ddinas amser real fel system sy’n newid a symud yn barhaol. Mae’n darlunio bywyd yn y metropolis ar sail data amser real sy’n cael ei ddarlledu o rwydwaith o synwyryddion, gan olygu bod y ddinas replica, o ddarnau electronig, yn adlewyrchu, mewn amser real, yr hyn sy’n digwydd y tu allan. Mae’r Nemesis Machine yn edrych yn debyg i Big Brother drwy lens Rhyngrwyd y Pethau. Mae’n rhoi golwg o’r awyr i’r ymwelwyr o ddinas seibernetig, clwstwr wedi’i animeiddio o ran ei olwg a’i sain o nendyrau a adeiladwyd o silicon a byrddau cylched.

Mae camerâu bychain yn tynnu lluniau o ymwelwyr y ddinas fel eu bod yn dod yn rhan o’r gwaith celf. Mae’r gwaith yma’n mynd y tu hwnt i ryngweithio syml gydag un defnyddiwr, drwy fonitro a bwrw golwg ar ymddygiad, gweithgareddau a gwybodaeth newidiol yn y byd o’n cwmpas gan ddefnyddio dyfeisiau wedi’u rhwydweithio a gwybodaeth wedi’i throsglwyddo’n electronig ar draws y rhyngrwyd. Mae hyn yn cynnwys arsylwi o bell drwy synwyryddion wedi’u creu’n bwrpasol, cyfrifiaduron a chamerâu wedi’u rhwydweithio. Mae’r gwaith celf yn diwygio’r wybodaeth a’r data yma gan greu’r hyn y mae’r artist yn ei alw’n ‘realitioedd paralel’.

Trwy’r Nemesis Machine, mae Stanza yn creu gofod cymdeithasol newydd sy’n bodoli rhwng y rhwydweithiau ar-lein annibynnol lle bydd dinasyddion y dyfodol yn cael eu cyfuno mewn amser real i greu dinasyddion data wedi’u cysylltu â’i gilydd. Daw’r tirlun yn rhywbeth y gellir ei wylio. Mae’r gwaith yma’n gofyn pwy sy’n berchen ar y data ac yn rhagweld y bydd ffiniau rhithwir yn creu systemau newydd o reolaeth.

Proffil Artist

Portread o Stanza

Stanza

Stanza is an internationally recognised British artist, who has been exhibiting worldwide since 1984. His artworks have won twenty international art prizes and awards including:- Vidalife 6.0 First Prize Spain, SeNef Grand Prix Korea, Videobrasil First Prize Brazil, Cynet Art First Prize Germany, Share First Prize Winner Italy. Stanza’s art has also been rewarded with a prestigious Nesta Dreamtime Award, an Arts Humanities Creative Fellowship and a J.A. Clark bursary. Numerous commissions include work for Wolverhampton Art Gallery, Watermans Art Centre, FACT, and the Open Data Institute. His artworks have been exhibited with over one hundred exhibitions globally. Participating venues have included the Venice Biennale: Victoria Albert Museum: Tate Britain: Mundo Urbano Madrid: Bruges Museum: TSSK Norway: State Museum, Novosibirsk: Biennale of Sydney: Museo Tamayo Arte Contemporáneo Mexico: Plymouth Arts Centre: ICA London: Sao Paulo Biennale: De Markten Brussels: Transport Museum London: Ars Nova museum.