Digwyddiad / 21 Tach 2018

Well-being Day with Q&A

Ymunwch â ni ddydd Mercher 21ain Tachwedd am ddiwrnod llesiant yn Oriel Tŷ Turner, Penarth.

O hanner dydd ymlaen bydd gennym amrywiaeth o weithgareddau, felly galwch heibio bryd bynnag sy’n gyfleus i chi.

Bydd y cerddor a’r artist Ani Saunders, a fu’n rhan o’n harddangosfa Ffotoview yn gynharach eleni, yn cynnal gweithdy collage dwyieithog, a ysbrydolwyd gan ein harddangosfa gyfredol, Katrien De Blauwer: Reprise.

Bydd y busnes lleol Glass By Design yn cynnal gweithgareddau gwneud-gwydr trwy gydol y dydd.

Bydd Pro Health & Nutrition, siop iechyd a maeth leol Penarth, yn rhannu rhai o'u meddyginiaethau llesiant.

Beth am alw i mewn i fwynhau esmwythâd sesiwn Tylino Pen neu Dylino Dwylo Indiaidd? Bydd staff Beauty Box ar gael rhwng 2-6pm

Crëwch eich cerddi iachusol eich hun o dan arweiniad Healing Poems for Positive Love by Fran Smith.

Daw’r dydd i ben â thrafodaeth banel am 6pm gyda gweithwyr proffesiynol o’r diwydiannau creadigol a maes iechyd a llesiant. Dewch i ddysgu mwy am y berthynas rhwng llesiant a’r celfyddydau, gyda chyfle i holi cwestiynau. Mae’r holl ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim ond gofynnir i chi archebu tocyn ar gyfer y drafodaeth er mwyn i ni gael gwybod faint o bobl i’w disgwyl.