Artist

Amak Mahmoodian

Portrait of Amak Mahmoodian

Ganed yr artist Amak Mahmoodian yn Shiraz. Bellach mae’n byw ym Mryste. Yn 2015 fe gwblhaodd ddoethuriaeth yn seiliedig ar ymarfer ym Mhrifysgol De Cymru. Cyn hynny bu’n astudio ym Mhrifysgol y Celfyddydau, Tehran. Mae ei gwaith yn herio syniadau Gorllewinol am hunaniaeth trwy gyfryngu straeon personol sy’n adlewyrchu materion cymdeithasol ehangach ac yn ffrwyth ei phrofiadau yn y Dwyrain Canol, Asia a’r Gorllewin. Derbyniodd ei harddangosfa ddiwethaf, Shenasnameh, glod rhyngwladol a chafodd ei dangos ledled y byd. Enillodd y gyfrol ffotograffig a gyhoeddwyd i gyd-fynd â’r arddangosfa honno nifer o wobrau a chlod mewn cyhoeddiadau mor amrywiol â chylchgrawn Time, Lensculture a chylchgrawn Foam. Yn ogystal ag ymroi i’w hymarfer artistig ei hunan, mae Amak Mahmoodian hefyd yn guradur. Yn rhinwedd arddangosfa deithiol Ffotogallery, ‘Bi nam – Image and Identity in Iran’, bu’n gyfrifol am gyflwyno egin-artistiaid a ffotograffwyr o Iran am y tro cyntaf yn Ewrop a dangos gwaith nad oedd wedi gadael Iran cyn hynny.