Artist

Jonna Kina

Portrait of Jonna Kina

Mae gwaith Jonna Kina (a aned yn 1984) yn sefyll yn aml iawn ar y gyffordd rhwng sain, iaith a llun. Mae hi’n arddangos ei chanfyddiadau gydag iaith sy’n farddonol ond sydd hefyd yn weledol wrthrychol ac mae’n sbarduno ac yn herio’r gwyliwr i feddwl yn feirniadol am yr hyn sy’n cael ei gyflwyno iddynt.
Graddiodd Kina o Academi Gelf y Ffindir ac o Brifysgol Aalto, Ysgol y Celfyddydau, yr adran ffotograffiaeth. Mae hi hefyd wedi astudio yn yr Ysgol Celfyddydau Gweledol, Efrog Newydd ac yn Academi Celf a Dylunio Bezalel, Jerwsalem. Mae gwaith Kina wedi ymddangos yn eang mewn nifer o arddangosfeydd a gwyliau ffilm, megis Amgueddfa Gelf Ffotograffig Tokyo; Amgueddfa Celfyddyd Fodern Espoo EMMA; Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, Fflorens; Dunkers Kulturhus, Helsingborg; Musée de l’Elysée, Lausanne; Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Rotterdam; Sefydliad Hasselblad, Gothenburg; ac yn ddiweddar yn 6ed Biennale Moscow i Gelfyddyd Ifanc, wedi’i guradu gan Lucrezia Calabro Visconti. Dewisodd Nordisk Panorama ffilm Kina “Arr. for a Scene” fel y “Ffilm Fer Nordig Orau”. Hefyd, cafodd ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Caffaeliad Talent Ifanc VISIO yn Fflorens. Mae gweithiau Kina i’w cael mewn casgliadau mewn mannau megis Musée de l’Elysée, Fundación RAC – Sefydliad Celfyddyd Gyfoes, Amgueddfa Celfyddyd Gyfoes Kiasma, Amgueddfa Gelf Dinas Helsinki, Sefydliad Saastamoinen, Dinas Levallois, Ffrainc, Amgueddfa Ffotograffiaeth y Ffindir ymysg eraill.