Dysgu

Introduction

The programme looks forward through the next three years to establish our aims and develop a solid foundation from which to deliver a quality syllabus.


Our programme is split into four strands which will inform our planning and delivery:

  • Education
  • Professional Development and Networking
  • Community
  • Well-being

Cyrsiau

Mae Ffotogallery yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau mewn ffotograffiaeth a chyfryngau digidol sy’n addas ar gyfer pob gallu, ac sy’n hawdd eu bwcio ar ein gwefan yn y fan yma.

Ymholiadau Addysg

The Old Sunday School
Fanny Street
Cathays
Cardiff
CF24 4EH

Prosiectau

Mae Addysg Ffotogallery yn gweithio gydag ysgolion, elusennau, llywodraeth leol ac asiantaethau addysg, ynghyd â chleientiaid masnachol, i ddyfeisio a chynnal projectau creadigol graddfa-fawr â chyswllt cymdeithasol. Gydag artistiaid a phersbectifau newydd wrth graidd pob project, anogir cyfranogwyr i ymdrin â lle, hunaniaeth, hanes a chymdeithas gan ddefnyddio ffotograffiaeth, fideo a chyfryngau digidol o fewn rhaglen ddysgu strwythuredig. Mae’r canlyniadau’n cynnwys arddangosfeydd a chyhoeddiadau yn ogystal â chynnyrch rhithwir fel amgylcheddau digidol, gemau ac adnoddau ar-lein.

Tŷ Turner
Heol Plymouth
Penarth
CF64 3DH

029 2034 1667

Well-being

Ffotogallery is committed to supporting the well-being of all. Mental health and well-being are incredibly important, perhaps now more than ever, and so a large portion of our Engagement and Learning Programme is dedicated to supporting the mental well-being of our audience, partners, collaborators, artists and staff.

We do this by providing regular well-being workshops and activity days, exhibiting work by artists exploring themes of mental health and well-being, providing a safe space for open discussion about mental health, and promoting the use of our peaceful gallery space to audiences and organisations alike.

Ysgolion & Cholegau

Gall Addysg Ffotogallery gynnig taith arddangosfa 30-munud yn rhad ac am ddim, gan alluogi disgyblion i fynd i’r afael â’n harddangosfeydd cyfnewidiol, a’u helpu i fagu hyder ynglŷn â bod yn amgylchedd yr oriel a dehongli celf gyfoes. Gallwn hefyd gynnig gweithdai ymarferol pwrpasol yn y celfyddydau digidol ar gyfr grwpiau o bob oed a gallu.

Gall Addysg Ffotogallery ddyfeisio a chynnal gweithdai ar gyfer dosbarthiadau a grwpiau yn Nhŷ Turner mewn amryw o bynciau. Gellir llunio’r gweithdai i ateb gofynion y cwricwlwm, yn cynnwys taith dywysedig o’r arddangosfa, ymarferion ymarferol yn defnyddio camerâu, cyfrifiaduron a meddalwedd, a thrafodaeth a syniadau ar gyfer gweithgareddau yn y stafell ddosbarth. Prisiau o £175.

029 2034 1667